null MTK Hämeen syyskokouksessa haluttiin rakentaa vuodesta 2020 uudistuva kokonaisuus!

Ajankohtaista

MTK Hämeen syyskokouksessa haluttiin rakentaa vuodesta 2020 uudistuva kokonaisuus!

4.12.2019

MTK Hämeen syyskokous pidettiin 4.12.2019 Kiipulassa.

MTK Hämeen syyskokous 4.12.2019

Kokouksen avasi MTK Hämeen puheenjohtaja Arto Laine, joka avauspuheenvuorossaan kartoitti maatalouden tilannetta sekä kasvukautta 2019. Ajankohtaiskatsauksessa Arto viittasi maataloudesta käytävään julkiseen keskusteluun, jossa maataloutta pidetään syyllisenä. Näin ei kuitenkaan hänen mielestään saisi olla. Laine toi puheeseen esille myös jokaisen jäsenen vaikutusmahdollisuudet järjestössä. Hänen mielestään vaikuttaminen kuuluu jokaiselle jäsenelle.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Linna Janakkalasta. Kokouksessa paikalla 26 yhteisöä ja 93 edustajaa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

MTK Hämeen johtukuntaan valittiin viisi uutta jäsentä; Lassi-Antti Haarala (Lounais-Häme), Kimmo Inovaara (Renko), Matti Unnaslahti (Kuhmoinen) ja uutena Petri Kerava (Loppi). Pia Parikan jäljellä olevalle kaudelle valittiin Riikka Suutari Heinolasta.

2020 ja 2021 MTK Valtuuskuntaan valittiin erovuoroisten paikalle erovuorossa olevat Matti Kantola (Sysmä) ja Päivi Välilä (Janakkala). Varaedustajat Vesa Liehu (Akaa-Sääksmäki) ja Laura Hämäläinen (Hämeenkoski), jotka olivat erovuorossa, valittiin uudelleen valtuuskunnan varaedustajiksi.

Toimintasuunnitelma 2020

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa MTK Hämeessä on päätetty uudistaa järjestöä. Järjestön uudistaminen on nähty toimintasuunnitelmassa tärkeimmäksi toimenpiteeksi, sillä järjestöuudistuksen myötä jokaisen yhdistyksen sääntöjä joudutaan muuttamaan. Liitossa halutaan panostaa viestintään ja vaikuttamiseen alueellisesti työntekijöitä ja yhdistyksiä kouluttamalla. Päätöksenteossa halutaan vahvistaa MTK Hämeen vaikutusmahdollisuuksia, kun alueella puhutaan maaseutu- ja aluepolitiikasta. Kolmantena keskeisenä avaintavoitteena vuodelle 2020 tuotiin esille halu edistää viljelijöiden asemaa markkinoilla. Muun muassa tuottajaorganisaatioiden perustamisessa halutaan aktiivisesti tukea viljelijöitä. Avoimet maatilat tapahtumaa kehitetään jälleen vuodelle 2020 ja tapahtumasta halutaan luoda entistä parempi vuosi vuodelta. MTK Hämeen toimintasuunnitelma koko mittakaavassaan on nähtävissä MTK Hämeen kotisivuilla. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutamin lisäyksin.

 

MTK:n ajankohtaiskatsaus

Ajankohtaiskatsauksen tuli kokouksen jälkeen meille esittämään Mauno Ylinen MTK:n johtokunnan 2. puheenjohtaja. Ajankohtaiskatsauksessa Mauno Ylinen kävi läpi ilmastoahdistusta- ja paniikkia, maatalouden markkinatilannetta sekä CAP-uudistusta. Ylinen korosti ajankohtaikatsauksessaan maa- ja metsätaloutuottajien asemaa hiilensitojana.

Ajankohtaiskatsauksen jälkeisessä yhteisessä keskutelussa Arto Laine nosti esille, että viljamarkkinoilla tieto on valtaa, tietovallalla voidaan vaikuttaa sopimusmarkkinoihin. Lassi-Antti Haarala nosti keskuteluun tärkeäksi Mauno Ylisen mainitseman hiilensidonnan muuttamisen rahaksi. Asiassa pitää Haaralan mukaan painaa päälle, mutta samalla pitää säilyttää metsätalouden toimintakyky. Salissa oli hyvin tiedossa totuus, että maa- ja metsätalous on ainoa elinkeino, jolla on mahdollisuus sitoa hiiltä ilmakehästä. Salissa nousi lisäksi esille, että meidän tulisi keskustelussa korostaa luonnonmonimuotoisuutta ja kestävää käyttöä, jota toteutetaan Suomessa. Suomea ei saisi ilmastokeskustelussa verrata muihin maihin, vaan asioita tulisi katsoa maakohtaisesti.

Helena Halinen Janakkalasta kertoi meille hevosverkoston perustamisesta, joka perustettiin elinkieno- ja yrittäjyysvaliokunnan yhteyteen. Verkoston toiminta ei ole vielä päässyt alkuu, mutta yhteydenottoja eri tahoilta on saatu paljon. Hän odottaa mielenkiinnolla verkoston toiminnan aloittamista verkoston puheenjohtajana.

Lopuksi keskusteltiin, miten voidaan toteuttaa meiltä mahdollisesti vaadittavat ilmastotoimet, jos EU:sta maatalouteen suunnattu rahoitus pienenee. Mauno Ylinen näki ainoana ratkaisuna markkinoilta saatavan paremman hinnan. Tuottajaorganisaatioiden avulla voidaan Ylisen mukaan vahvistaa viljelijän neuvotteluasemaa ja rakentaa toimintaa markkinakeskeisemmäksi.

Mauno Ylisen esitys pdf-tiedostona

 

 

- Susanna Valtonen