MegaBoostia Hämeen maatalous- ja maaseutuyrittäjyyteen -yhteistyöhanke 

MegaBoosti –hanke on MTK Hämeen hanke, jossa pyritään vaikuttamaan omistajanvaihdosprosessin aloittamiseen ajoissa ja kulkemaan omistajanvaihdokseen valmistautuvien osapuolien rinnalla läpi prosessin tarjoamalla tietoa ja vertaistukea. Lisäksi hankkeessa huomioidaan omistajanvaihdokseen liittyvät pehmeämmät arvot teknisen toteutuksen rinnalla ja mietitään itsensä johtamista, stressin- sekä ajanhallinnan taitoja sekä vuorovaikutusta jatkajan, luopujan ja mahdollisten muiden perheenjäsenten kanssa. Hanke edistää omistajanvaihdosten toteutumista, niiden onnistumista sekä parantaa maatalouden julkikuvaa ja tekee maatalousyrittäjyyden pr-työtä lisäämällä yhteistyötä alan oppilaitosten ja opinto-ohjaajien kanssa.  

Hankkeen yhteistyöorganisaationa on Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA. Yhteistyötahoina toimivat myös MTK Kaakkois-Suomi, MTK Uusimaa sekä SLC Nyland, joiden alueilla on käynnissä samankaltaiset hankkeet. 

Hanke on Euroopan maaseuturahaston rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen toteutusaika 2024-2026.

MegaBoostin tapahtumia

Ole rohkeasti yhteydessä!
Projektityöntekijät Hämeessä

Elina Nummela
(uudet yrittäjät)
elina.nummela(a)mtk.fi
040 823 6615

Outi Kyöstilä (luopujat)
outi.kyostila(a)mtk.fi
0400 4500 18

MegaBoosti somessa:
 MegaBoosti