Urakalla eteenpäin -hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää maaseutuyrittäjien koneurakointitoimintaa ja koneurakointityön tuottavuutta ja yritysten kannattavuutta muun muassa edistämällä uusien digitaalisten työkalujen käyttöönottoa ja hyödyntämistä koneurakoinnissa ja yrityksen johtamisessa sekä kehittämällä koneyrittäjien liiketoimintaosaamista ja yrittäjäominaisuuksia.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on saada alueellisten urakointipalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaamaan nykyistä paremmin kehittämällä urakointipalveluiden myynti- ja markkinointikanavia ja lisäämällä kontakteja ja yhteistyötä sekä urakoitsijoiden että urakoitsijoiden ja asiakkaiden välillä.

Hankkeen hyödynsaajia ovat ensisijaisesti koneurakointipalveluita tarjoavat maaseutuyrittäjät, mutta myös kaikki koneurakointipalveluita kohdealueilla ostavat tahot, muun muassa muut maatilat, hevostilat, yksityishenkilöt, kunnat sekä tie- ja kiinteistönhoitoalan palveluita tarjoavat huoltoyritykset, hyötyvät hankkeesta ja sen tuloksista.

Hankkeen kohdealueina ovat Häme, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura (koordinaattori), MTK-Häme, MTK-Pirkanmaa ja MTK-Varsinais-Suomi. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-30.6.2022. Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan maaseuturahastosta.