Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti -hanke

Hankkeen tehtävänä on edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä sekä yhteistä tekemistä monipuolisen tiedotuksen sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Hankkeessa tehdään näkyväksi alueen ruokajärjestelmä, mitä se tarkoittaa, miten eri osaset kytkeytyvät toisiinsa ja miten se toimii nyt ja tulevaisuudessa. Erityisesti tuodaan esiin ruuantuotannon kestävyyttä, ilmastokysymyksiä, hiilensidontaa, uusia innovaatioita, tulevaa maatalous- ja ruokapolitiikkaa sekä aluetaloudellista vaikuttavuutta. Samalla tuotetaan suuntaviivat Kanta- ja Päijät-Hämeen tulevaisuuden ruokatuotannon kasvulle ja kehittymiselle vuoteen 2030.

Hanke luo edellytyksiä Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokamaakuntaimagon vahvistumiselle sekä kuluttajien ja ruokaketjun alkupään toimijoiden vuorovaikutukselle. Hankkeen päättyessä maakunnallisten päättäjien ja asukkaiden ymmärrys ruokasektorin merkityksestä alueelle on lisääntynyt ja mahdollisten vakiintuneiden ruokatapahtumien kautta myös alueen ruokamatkailun vetovoima on kasvanut. Uusilla, toimintansa mahdollisesti käynnistävillä, maakunnilla on hyvät eväät ruokasektorin kehittämiselle.

EU:n uuden maatalouspolitiikan toimenpanon käynnistyessä vuoden 2020 jälkeen alueen maatalousyrittäjillä ja ruokasektorin toimijoilla on selkeämpi käsitys alansa kehittymisedellytyksistä sekä tukipolitiikan ja markkinakysynnän tarjoamista mahdollisuuksista. Valmiudet alan kehittäjien tiiviin yhteistyön jatkumiselle ovat hyvät.