Hankkeen nimi: Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista

Toteuttajat: Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme (osatoteuttaja)
Toteutusaika: 1.6.2021-31.8.2023
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Hanke tukee kantahämäläisten yritysten kykyä ja osaamista kehittää tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan julkisen ostajan tarpeita, ja tätä kautta synnyttämään osaltaan myös uutta liiketoimintaa alueelle. Tämä tavoite toteutuu muun muassa vahvistamalla yritysten kykyä todentaa yhteisiä ”vihreän siirtymän” tavoitteita sekä vastuullisuuttaan.

Toinen merkittävä tavoite on lisätä kuntien ja kuntayhtymien valmiuksia toteuttaa ymmärrettäviä ja kestäviä hankintoja, ja tätä kautta lisätä alueen elinvoimaa sekä hankintojen kustannustehokkuutta.   Samalla ymmärrys julkisten hankintojen merkityksestä aluetalouteen ja vähähiilisyyden tavoitteisiin kasvaa niin päättäjien kuin asukkaiden keskuudessa. Tässä tärkeässä roolissa on avoimen tiedon tuottaminen, tiedolla johtaminen ja laaja-alainen yhteistyö sekä vuoropuhelu eri toimijoiden kesken.

Kolmas tavoite ja toimenpidepaketti tekee pienhankinnat näkyviksi. Pienhankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, jotka jäävät kansallisten kynnysarvojen alapuolelle. Tavaroiden ja palveluiden osalta kynnysarvo on 60 000 euroa ja suurimmillaan ne ovat käyttöoikeussopimuksien kohdalla 500 000 euroa. Kynnysarvot alittavien hankintojen osalta niiden kilpailutuksia määrittelee kuntien omat sisäiset ohjeistukset ja siksi niiden läpinäkyvyys on tärkeää.

Hankkeen lopputuotteena syntyy työkalu / mallinnus, jota voidaan hyödyntää hankintojen suunnittelussa ja johtamisessa. Tämä työkalu kuvaa hankintojen elinvoimavaikutuksia seudulle ja sitä kautta se on osa hankintayksiköiden tiedolla johtamisemisen välineistä. Tämän työkalun suunnittelussa pyritään hyödyntämään innovatiivisia ja nopeita kokeiluja sekä yhteiskehittämistä eri toimijoiden kesken.

Lue lisää hankkeen tavoitteista ja tulevista toimenpiteistä

Lisätietoja: www.julkisethankinnathame.fi

Hämeen Yrittäjät ry
Juha Haukka
p. 010 229 0390
juha.haukka@yrittajat.fi

MTK Häme ry
Karita Toivanen
p. 040 723 8801
karita.toivanen@mtk.fi