null ViljaTavastian jäsenmäärä jo yli 500

Tiedote

ViljaTavastian jäsenmäärä jo yli 500

27.2.2020

Osuuskunnan jäsenmäärä ylitti 500 jäsenen rajan helmikuun lopulla.

ViljaTavastia Osuuskunnan jäsenmäärä jatkaa kasvuaan ja on nyt ylittänyt 500 jäsenen rajan. Osuuskunta perustettiin MTK Hämeen työryhmän työn tuloksena syksyllä 2016. Nyt jäsenten yhteenlaskettu satokasvien pinta-ala ylittää jo 60 000 ha. ViljaTavastian tavoitteena on välittää jäsenten viljaa parhaalla mahdollisella hinnalla koko maassa. Laaja jäsenpohja luo tähän työhön tehokkaan työkalun.

Osuuskunnan viljanvälitysmäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Viime syksyn hyvä sato luo edelleen hyvät edellytykset osuuskunnan viljanvälityksen kasvulle. Viime viikkoina kotimaan viljakaupassa onkin ollut piristymisen merkkejä ja kauppa on käynyt vilkkaasti, vaikka kelit ovat olleet rajoittavana tekijänä osassa Suomea.

Tänä vuonna Suomen viljatase on vahvasti positiivinen. Kotimaan viljamarkkina on pahasti tukkeutumassa, ellei merkittävää vientiä saada aikaiseksi. Osuuskunnan tavoitteena on lisätä viljan vientiä Suomesta.

Sopimustoiminnan edelleen kehittäminen on myös tavoitteena. Jäsenten kannalta edullisista sopimuksista neuvotellaan kotimaisen teollisuuden kanssa. Myös viljan tuloksekas ja pitkäjänteinen vienti edellyttää sopimuspohjaista toimintaa. Tällä hetkellä ViljaTavastia tarjoaa sopimusta rehuviljan ja valkuaiskasvien markkinointiin.

ViljaTavastian yhteistyö lannoitetoimittaja Cemagron kanssa on osoittautunut tuloksekkaaksi. Jäseniltä on saatu hyvää palautetta erityisesti kilpailukykyisiksi neuvotelluista hinnoista.

Lisätietoa: www.viljatavastia.fi sekä www.facebook.com/viljatavastia