null Vastustamme Riihimäen pakkolunastusaikeita

Tiedote – Maankäyttö

Vastustamme Riihimäen pakkolunastusaikeita

23.1.2020

Pitkäjänteistä kaupunkikehitystä ei hoideta pakkolunastuksin

MTK Häme vastustaa Riihimäen kaupungin aikeita pakkolunastaa yksityisten maanomistajien maita kolmostien läheisyydestä. Lunastuslaissa todetaan pakkolunastuksen olevan vasta viimeinen keino. Kaupungilla on kuitenkin yhdessä maanomistajien kanssa myös muita keinoja kehittää aluetta. Mahdollisia keinoja olisivat lähinnä maankäyttösopimukset sekä kehittämiskorvausmenettely. MTK Häme edellyttää, että näitä keinoja myös käytetään ja että kaupunki jatkaa neuvotteluja maanomistajien kanssa alueen tulevasta käytöstä. Maanomistajien kanssa neuvotteluja on käyty vasta vähän aikaa ja mm. maanomistajien kuulemistilaisuus tuli vasta valtuuston näin edellyttäessä.

MTK Häme on hyvin tietoinen Riihimäen kaupungin aikomuksista kehittää laajasti kolmostien varteen sijoittuvia alueita. Samalla muistutamme, että pitkäjänteistä ja tuloksekasta kehittämistyötä tehdään laajalla, ero osapuolia hyödyttävällä yhteistyöllä. Lisäksi kaupungilla on jo nyt merkittäviä maa-aluetta omistuksessaan ja nyt pakkolunastusuhan alla oleville alueille ei ole edes suoranaista tarvetta. Koska maille ei ole suunnitteilla välitöntä käyttöä, pakkolunastukselle ei ole näkemyksemme mukaan laillista perustetta. Pakkolunastusmahdollisuutta ei ole tarkoitettu tilanteeseen, missä kunta pakkolunastaa maa-alueen raakamaana, detaljikaavoittaa sen ja ottaa itselleen maan koko arvonnousun.

MTK Häme edellyttää, että Riihimäen kaupunki luopuu pakkolunastushankkeesta ja käy maanomistajien kanssa todelliset neuvottelut ja etsii yhdessä maanomistajien kanssa yhdessä mahdollisuuksia kehittää aluetta. Yhteistyö maanomistajien kanssa on pitemmällä aikavälillä varmasti myös Riihimäen kaupungin etu.