null Varaudu sähköpulaan

Ajankohtaista

Varaudu sähköpulaan

6.9.2022

Tuleva talvi saattaa olla sähkönsaannin kannalta ongelmallinen. Sähköpulan aiheuttamat sähkökatkot koskisivat lähtökohtaisesti myös maatiloja. Lue tästä, kuinka voit varautua tilanteeseen tai joissain tapauksissa jopa estää sen.

Mahdolliseen sähkön katkaisemiseen ei ajauduta äkisti eikä täysin yllättäen, ellei sähköntuotannossa ja kantaverkossa tapahdu merkittäviä vikoja. Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on iltapäivällä tiedossa seuraavan vuorokauden sähköntuotannon ja -kysynnän ennuste. Mikäli tuotanto ja kulutus eivät olisi ennusteen mukaan kohtaamassa, niin Fingrid ja sähkömarkkinatoimijat haalivat säätösähkömarkkinoilta lisää sähköntuotantoa käyttöön. Samanaikaisesti Fingrid hankkii kysynnän joustoa kehottamalla muun muassa teollisuutta vähentämään sähkönkulutustaan. Todennäköisesti myös kansalaisille tiedotetaan sähkön säästämisen tarpeesta. Jos sähköntuotannon reservit ja markkinoiden apu eivät riitä, niin sitten tulee seuraava varoitustaso.

Lopulta, mikäli tuotantoa ja kulutusta ei saada tasapainoon, Fingrid velvoittaa jakeluverkonhaltijat sähkön käytön rajoitustoimiin. Käytännössä sähköjä katkaistaan niin sanotuilta johtolähtötasoilta, jotka ovat noin 500-1500 asiakkaan syöttöalueita. Alue voi olla esimerkiksi kolmasosa taajamasta tai jokin haja-asutusalue pienine kylineen. Katkoalue voi haja-asutusseudulla olla muutamia kymmeniä kilometrejä pitkä. Katkot tehdään koko maan sähköjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.

Fingrid määrää verkkoyhtiöille, mihin aikaan ja kuinka paljon sähkönkäyttöä on kytkettävä irti. Tämän jälkeen esimerkiksi verkkoyhtiö Elenia aikoo toimia seuraavasti: Häiriöviestintä tiedottaa tulevan katkon piirissä olevia asiakkaita tekstiviestillä etukäteen. Kun sähkökatko alkaa, asiakkaat saavat toisen tekstiviestin, joka kertoo katkon alkamisesta ja päättymisestä. Elenian häiriöviestintä on sama palvelu, jota käytetään myös vikatilanteissa ja huoltokatkoissa. Sen voi itse kytkeä päälle kirjautumalla Elenia Ainaan (asiakas.elenia.fi) ja kirjoittamalla puhelinnumero vikapalvelu-osion ”viestipalvelu sähkökatkoista” -kenttään.

Sähköpulassa katkon kesto on kaksi tuntia, jonka jälkeen sähkö palautuu ja katkot siirtyvät muille alueille. Nämä kiertävät katkot koskevat koko maata, jolloin haitta on tasapuolinen. Katkot kestävät niin kauan, kunnes tasapaino tuotannon ja kulutuksen välillä on saavutettu. Ongelma on, että jos katko on tullakseen, niin se tulee todennäköisimmin kovan pakkasen aikana. Vaikeassa sähköpulatilanteessa on mahdollista, että vuorokauden aikana tulee useita kahden tunnin katkoja samalle alueelle. Verkkoyhtiö ei ole korvausvelvollinen katkoista, sillä kyseessä on sähkömarkkinahäiriö.

Maatilalla kannattaa varmistaa varavoiman toimivuus, mikäli tilan toiminta sitä vaatii, ja selvittää pakkaselle herkät laitteet tai tilat. Mikäli sähkökatko aiheuttaisi maatilan toiminnalle kohtuutonta haittaa eikä tila pysty varautumaan siihen, niin tulee olla yhteydessä omaan verkkoyhtiöön. Verkkoyhtiöllä tarkoitetaan sähköverkon haltijaa, kuten Elenia, Caruna, Kymenlaakson Sähkö tai Lahti Energia Sähköverkko. Sen sijaan sähköenergian myyjään ei tarvitse eikä ole syytä olla yhteydessä. Maatilan tulisi arvioida niin sanotusti ison kuvan kautta, onko tilan toiminta yhteiskunnallisesti niin tärkeää, ettei siltä voida katkaista sähköä. Samalla estyy sähkön katkaisu koko syöttöalueelta.

Maatilan tai muun yrityksen voi ilmoittaa kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi ottamalla yhteyttä omaan verkkoyhtiöön esimerkiksi nettisivujen yhteydenottolomakkeella. Tavanomaisen yhteydenottolomakkeen lisäksi ainakin Elenialta löytyy sähkökatkot-osiosta lomake juuri tähän tarkoitukseen. Huoltovarmuuskeskus on suosituksessaan listannut maatalouden keskeytyskriittiseksi sähkönkäyttötoimialaksi, joten omassa ilmoituksessa voi viitata myös siihen. Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei edes kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi pääsy ole täydellinen suoja kiertävää sähkökatkoa vastaan sähköpulatilanteessa. Näin voi olla silloin, jos sähköpula kestää pitkään tai kulutuksen rajoitustarve on suuri. Kiertävillä katkoilla suojellaan koko maan sähköjärjestelmän toimivuutta ja silloin kriteerit ovat hyvin tiukat. Ilmoittaminen on silti hyödyllistä, koska tietoa käytetään myös viankorjausjärjestyksen priorisointiin esimerkiksi myrskyn aiheuttamissa sähköverkon vikatilanteissa.

Kaikki me voimme ehkäistä sähköpulaa jo ennakolta, kun mahdollisuuksien mukaan ajoitamme sähkönkulutusta kuormitushuippujen ulkopuoliseen aikaan. Normaalisti sähkönkäytön huippukuorma osuu kellonaikoihin 8-9, 15-18 ja 20-22. Tälle aikavälille kohdistuva vapaaehtoinen sähkönkäytön vähentäminen on tehokkainta.

Todennäköisesti ”normaalit” sähköverkon häiriöt maaseudulla ovat suurempi riski kuin sähköpulasta johtuvat katkot. Sähköpula on epätodennäköinen tilanne, mutta sen riski kasvaa, mikäli seuraavia asioita tapahtuu:
1) ydinvoimala Olkiluoto 3 ei ole tuotantokäytössä
2) on kova ja pitkäaikainen pakkanen
3) ei saada tuontisähköä Ruotsista tai Baltiasta

Lisätietoja:
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta
https://www.elenia.fi/sahkokatkot/varautuminen-sahkopulaan