Takaisin Tiekyselyn vastauksissa näkyy alemman tieverkon huono kunto

Tiedote

Tiekyselyn vastauksissa näkyy alemman tieverkon huono kunto

10.11.2023

Syys-lokakuussa tehtyyn tiekyselyyn saatiin hieman reilu 150 vastausta. Kysely oli suunnattu MTK Hämeen ja MTK Uusimaan alueen jäsenille. Kyselyyn vastanneista puolet piti valtion alemman tieverkon teiden kuntoa huonona. Erittäin huonona teiden kuntoa piti 15 prosenttia vastanneista ja tyydyttävänä noin kolmannes. Hyvänä teitä piti 3 prosenttia vastanneista. Myös teiden kunnossapito koettiin puutteelliseksi tai väärään aikaan tehdyksi. Kunnossapidon ongelmiksi mainittiin useimmin lanaus sekä tien peruskuntoon, kuten runkoon, tieojiin ja muotoiluun liittyvät seikat. Huonokuntoisia teitä löytyi eri puolilta Kanta- ja Päijät-Hämettä sekä Uusimaata.

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon suunnitelmassa todetaan, ettei rahoitus ole enää riittävää koko kunnossapitoa vaativat tiepätkän korjaamiseen ja vain pahimmat kohdat pystytään paikkaamaan. Kyselyyn vastanneiden mukaan paikkaukset eivät ole riittäviä eivätkä pitkäikäisiä, samaa kohtaa joudutaan paikkaamaan useita kertoja. Vaikka jonkin verran kommentoitiin väärin ajoitettuja kunnossapitotoimia ja työnjohdon ja toteutuksen toimivuutta, ehdottomasti suurimmaksi syyksi tienpidon ongelmiin tunnistettiin rahan puute. Peruskunnostushankkeisiin ei ole rahoitusta lainkaan riittävästi ja urakat on kilpailutettu liian tiukasti.

”Vitosella pitäisi tehdä kympin työ.”

Teemme alkukeväästä vielä kyselyn valtion teiden talvikunnossapidosta. Lisäksi keräämme vielä erikseen tietoa niiltä teiltä, joilla pinnoite on kuorittu ja tiet muutettu sorateiksi.

Valtio tukee osaltaan yksityisteiden kunnostushankkeita. Uudenmaan ELYn tievastuualueella (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa) on noin 36 000 kilometriä yksityistieverkkoa. Valtio avustaa yksityisteiden ja siltojen peruskorjauksia. Valtionosuutta tukikelpoisista menoista nostettiin reilusti 1.1.2023 alkaen määräaikaisesti kolmeksi vuodeksi. Järjestäytyneet tiekunnat voivat hakea avustusta siltakorjaukseen 85 % ja muissa parantamishankkeissa 70 %. Lisäksi avustukseen käytössä olevia määrärahoja on lisätty erityisesti metsätiekohteita painottaen.


 

Lisätietoja:
MTK metsälinjan kenttäpäällikkö
Asta Sarkki
asta.sarkki@mtk.fi, 040 148 9933