Takaisin TIEDOTE: MTK Häme esittää Arto Lainetta MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtajaksi

Tiedote

TIEDOTE: MTK Häme esittää Arto Lainetta MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtajaksi

04.11.2022

Tiedote 4.11.2022
Julkaisuvapaa heti

MTK Hämeen johtokunta on päättänyt esittää maanviljelijä, agronomi Arto Lainetta MTK keskusliiton johtokunnan 3. puheenjohtajaksi. Laine toimii tällä hetkellä keskusliiton johtokunnan jäsenenä ensimmäistä kauttaan. Aiemmin Laine on toiminut MTK Hämeen puheenjohtajana vuosina 2015-2020.

Arto Laine on hattulalainen maanviljelijä, joka on toiminut kotitilansa maatalousyrittäjänä vuodesta 1994. Tilan päätuotantosuuntana on kasvinviljely sekä maaseutumatkailu. Lisäksi tilalla harjoitetaan metsätaloutta. Laine on ollut aktiivinen erityisesti viljamarkkinoiden eteen tehtävissä toimissa ja oli keskeinen henkilö mm. ViljaTavastia Osuuskunnan perustamisessa vuonna 2016. Hänen asiantuntijuuttaan ovat myös bioenergiaan sekä tilojen talouteen liittyvät kysymykset. Parhaillaan Laine toimii Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa.

  • MTK on järjestönä vahva vaikuttaja ja sen painoarvolle on lisääntyvää tarvetta maankäyttöön, ympäristöön ja ilmastoon liittyvissä kysymyksissä. Koen, että kokemuksellani ja osaamisellani olisi annettavaa kaikkien jäsenten eteen tehtävässä työssä.

Valinta tapahtuu 23.-24.11.2022 MTK keskusliiton valtuuskunnan kokouksessa, joka on MTK:n ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Siihen kuuluu 55 MTK-liittojen valitsemaa edustajaa ja 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä sekä neljä yhteisöjäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Eerikki Viljanen Vihdistä. MTK:n johtokunnan nykyinen puheenjohtajisto: Juha Marttila, Mauno Ylinen ja Markus Eerola, on kokonaisuudessaan erovuorossa.

 

Lisätietoja:

MTK Hämeen puheenjohtaja Lassi-Antti Haarala, puh. 040 589 5238

Arto Laine, puh. 040 709 2470