Takaisin Parvelta tärähtää 3/22: Valtuuskunta ja päätökset

Blogi – Jäsenyys

Parvelta tärähtää 3/22: Valtuuskunta ja päätökset

28.11.2022

MTK:n valtuuskunta kokousti viime viikolla Espoon Hanasaaressa tehden päätöksiä MTK:n ensi vuoden toiminnasta sekä valiten samalla luottamushenkilöitä seuraaville toimikausille. Mediasta saattoi viimeviikolla lukea uutisotsikon ”MTK:n valtuuskunta keskusteli verissä päin – Wallin löi päänsä taulutelevisioon” tai sitten valtuuskuntalaisten esille nostamia asioita ja puheenjohtajavaalin tuloksia.

Valtuuskunta on MTK:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa linjaten järjestön toimintaa sekä päättäen järjestön luottamusjohdon aina valintakaudeksi kerrallaan.

Mutta mikä valtuuskunta ja mitä siellä tapahtuu?

Laitan kirjoituksen loppuun muutaman linkin, josta valtuuskuntaan ja MTK:n rakenteeseen voi tutustua hiukan tarkemmin, mutta lähdetään purkamaan valtuuskuntaa sen päätöksistä sekä MTK:ta sen näkyvimmistä henkilöistä. MTK:n valtuuskunnassa puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen tai hänen ollessaan estynyt valtuuskunnan varapuheenjohtajista jompikumpi järjestyksen mukaan. Näin ollen Eerikki avasi valtuuskunnan kokouksen tuoden esille haastavan ruoka- ja puumarkkinatilanteen, jotka molemmat kaipaavat kipeästi korjauksia markkinoilta.

Valtuuskuntaan paikalle olivat saapuneet MTK:n valtuuskunnan viralliset edustajat, joiden kausista päätetään nyt käynnissä olevissa liittojen syyskokouksissa, eli siellä valitaan erovuoroisten tilalle uudet valtuuskuntaedustajat liitoittain. Mhy:t ja paikalla olevat asiantuntijat suorittavat myös valinnan keskuudestaan. Mikäli haluat olla tähän vaikuttamassa, niin oman liiton syyskokoukseen osallistuminen on oikea väylä. Siellä yhdistykset äänestävät näistä henkilöistä ja ehdolle voi asettua kuka vain MTK:n jäsen.

Eerikin kokouksen avauspuheenvuoron jälkeen todettiin kokouksen läsnäolijat ja laillisuus sekä valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa kokoukselle. Tämän jälkeen hyväksyttiin kokouksen asialista ja käytiin ohjeistus kilpailulainsäädännön noudattamisesta kokouksessa.

Kokouksessa MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin esitteli kesän liittokokouksen hyväksymän liittokokousasiakirjan, joka pienen huomautuksen siivittämänä hyväksyttiin MTK:n toimintastrategiaksi seuraavan viiden vuoden ajalle. Jyrkin työnkuvaan kuului myös vuoden 2023 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyttäminen valtuuskunnalla.  Kokouksen julkisuuden määrää rajattiin muutaman pykälän kohdalta, sillä jäsenmaksut, palkkiot ja kulukorvaukset sekä talousarvio vuodelle 2023 käsiteltiin suljetuin ovin. Tämä on yleinen käytäntö. Viimeisinä vuosittaisina kohtina ensimmäisessä kokouspäivässä päätettiin tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta.

Näiden jälkeen alkaa johtokunnan edustajana mielestäni kokouksen tärkein eli yleiskeskustelu, jossa valtuuskuntaedustajat saavat pitää puheenvuoroja omasta ja muiden puolesta tuoden esille muutostarpeita, kiitosta, kehitysehdotuksia ja niitä aitoja ongelmia, joihin järjestön pitää resurssinsa suunnata. Tätä keskustelua käytiin molempina valtuuskuntapäivinä, sillä ensimmäisen päivän loppuun piti mahduttaa puheenjohtajavaalien ja johtokunnan erovuoroisten esittelypuheenvuorot sekä kysymykset.

Seuraavana aamuna palasimme yleiskeskusteluun, jonka jälkeen tämä vaalimittelö sitten käytiin. Vaalien lopullisista tuloksista linkki alla. Puheenjohtaja ja johtokuntavaalien jälkeen käytiin valiokuntien jäsenten vaalit, asetettiin metsäjohtokunta vuodelle 2023, nimettiin pysyvä taloustyöryhmä vuodelle 2023, käytiin valtuuskunnan asiantuntijajäsenten vaali vuodelle 2023, valittiin tarkastusvaliokunta vuodelle 2023 sekä käytiin MTK:n säätiön hallintoneuvoston jäsenten vaali. Lopputuloksena tästä syysvaltuuskunnasta voisi sanoa, että siellä äänioikeutta käyttäneet saivat varmaan äänestää ennätyksellisen määrän.

Kaikkien näiden valintojen jälkeen käsittelimme valtuuskuntaan saapuneet aloitteet ja muut asiat ennen kokouksen päättämistä.

Esimerkki valtuuskuntaedustajien valinnasta

Valtuuskunnan liittokohtaisten edustajien määrä on jäsenmäärä suhteutettuna koko MTK:n jäsenmäärään, mikä MTK Hämeellä tarkoittaa 5 edustajaa MTK:n valtuuskunnassa. Näistä paikoista yksi on aina varattuna liiton puheenjohtajalle ja loput neljä paikkaa valitaan toimikausittain vuorovuosittain MTK Hämeen syyskokouksessa.

Tänä vuonna MTK Hämeen syyskokous pidetään 10.12. Kiipulassa ja siellä MTK Hämeen yhdistysten edustajat valitsevat valtuuskuntaedustajat ja valtuuskunnan varajäsenet erovuoroisten tilalle. Säännöt mahdollistavat myös samojen henkilöiden valitsemisen jatkamaan tehtävässä. Syyskokoukseen on jokaisella MTK Hämeen jäsenellä osallistumisoikeus, mutta äänestettäessä on siellä äänet jaettu vastaavalla tavalla liiton alueella toimivien yhdistysten kesken, niin että jokaista alkavaa 100 yhdistysten jäsentä kohden on yhdistyksellä yksi ääni. Kaikista pienimmillä Hämeessä toimivilla yhdistyksillä, kuten MTK Hämeenlinnalla on tuolla käytettävissä vain yksi ääni, kun taas suurimmilla yhdistyksillä lähes kaksikymmentä ääntä. Nämä äänelliset edustajat puolestaan valitaan yhdistysten omissa kokouksissa.

Eli liittojen syyskokouksissa käydään vuosittain vaali tai mikäli vain yksi henkilö on paikkaa kohden ehdolla niin valinta valtuuskuntaedustajista.

Poikkeuksia

Yllä mainitusta esimerkki on niin sanottu normi käytäntö, mutta joidenkin MTK liittojen kohdalla tässä saattaa olla pieniä poikkeuksia, kuten MTK Pohjois-Savossa, jossa maaseutunuoret eli alle 35 -vuotiaat saavat valita keskuudestaan yhden henkilön edustamaan liittoa valtuuskuntaan liiton paikoille.

Hämäläiset maaseutunuoret ovat taannoin vieneet liiton johtokuntaan esityksen vastaavasta toimintamallista, mutta tämä ei silloin saanut johtokunnalta kannatusta esitettäväksi liiton syyskokouksessa, joten meillä ei tällaista toimintamallia ainakaan vielä ole.

Muita ajatuksiani valtuuskunnasta

Minun silmissäni valtuuskunta esiintyy paikkana, jossa on edustettu melko laajalla otannalla suomalaisia maa- ja metsätalouden ammattilaisia. Tämä on tunne, joka itselleni jää heidän kanssaan keskustellessaan ja heitä kuunnellessa. Valtuuskunnassa on myös tiivistynyt ajatus siitä, että meitä kaikkia tarvitaan ja jokaisen pitää voida puolustaa myös muita tuotantosuuntia, jotta kelvolliseen lopputulokseen yhteiskuntamme väännössä päästään.

Aina ei onnistuta ja joidenkin asioiden kanssa taistellaan vuodesta toiseen, mutta toisen samassa veneessä olevan kanssa on helpompi soutaa eteenpäin. Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin luottamustoimesta ja tehdessä yhteisiä asioita, pitää joku löytää hoitamaan oman tilan asioita. Näin ollen valtava hatunnosto kaikille, joihin olen saanut tutustua valtuuskunnassa ja joihin tulen tulevaisuudessa tutustumaan.

Susanna Valtonen
Maaseutunuorten edustaja MTK:n johtokunnassa

 

Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet:
Valtuuskunta - MTK

Valtuuskunta Eerikin puhe:
MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen: Halpaa ruokaa ei enää ole - MTK

MTK Hämeen valtuuskuntajäsenet:
Valtuuskunta - MTK Häme - MTK

Valtuuskunta syksy 2022:
MTK:n valtuuskunta keskusteli kannattavuudesta ja teki henkilövalintoja - Marttila jatkaa, muu puheenjohtajisto vaihtui - MTK

MTK organisaatio:
MTK-ryhmä - MTK