null MTK:n ja SLC:n eteläisten liittojen elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan kannanotto aluekehitys- ja maaseutuohjelman varojen kohdentamiseen

Lausunto

MTK:n ja SLC:n eteläisten liittojen elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan kannanotto aluekehitys- ja maaseutuohjelman varojen kohdentamiseen

28.6.2021

MTK:n ja SLC:n eteläisten liittojen (Häme, Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Nyland) elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan kannanotto aluekehitys- ja maaseutuohjelman varojen kohdentamiseen

 

Kehittämisvarojen jyrkkä kahtiajako perusteeton

Alueiden kehittämisessä Suomi uhkaa jakautua yhä jyrkemmin kahteen kastiin kehittämisresurssien jaossa. EU:n alue- ja rakennepolitiikan maakuntakohtainen jako jakaa maamme Itä- ja Pohjois-Suomeen ja Etelä- ja Länsi-Suomeen. Näiden kahden alueen välillä on rahoituksessa kohtuuttoman suuri ero. Esimerkiksi Etelä-Karjalan tai Päijät-Hämeen, jotka sijaitsevat tässä luokituksessa Etelä-Suomessa, saama rahoitus (euroa per asukas) on noin viidesosa Itä- ja Pohjois-Suomeen kuuluvan naapurimaakunnan, Etelä-Savon, vastaavasta.

Tämä ei ole perusteltua, tasapuolista eikä oikeudenmukaista. Vaikuttavuus, asiakasvirrat ja tulokset ovat tekijöitä, jotka pitäisi jatkossa huomioida aiempaa vahvemmin päätöksenteossa. EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa toimeenpantaessa tulisi tukea antaa osaamiseen, innovaatioihin ja uuden liiketoiminnan potentiaaliin. Koulutus on tässä avainasemassa ja alueellinen kytkös korkeakoulujen sijaintiin tärkeää. Tavoite hiilineutraalista Suomesta on kova ja vähähiilisyyttä painotetaan tulevissa EU-ohjelmissa vahvasti. Esimerkiksi EAKR:n rahoituksesta 35 prosenttia tullaan kohdentamaan vähähiilisyyttä tukeviin toimiin.

EU takaa Itä- ja Pohjois-Suomelle oman harvan asutuksen erillisrahoituksen, joka on suuruusluokkaa 400 miljoonaa euroa yhteensä noin 1,8 miljardin euron potista. Viime kesän EU-huippukokouksessa tuli harvan asutuksen erillisrahoitukseen merkittävä ns. kirjekuoriraha. Tämä rahakin kohdennettiin vain Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Eteläisten MTK- ja SLC-liittojen elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan kanta on, että kansantaloudellisesti olisi viisasta tasapainottaa nykyistä alueiden välistä jyrkkää kuilua sekä lisätä kehittämisresursseja alueille, joilla yrittäjien saama tuki on tällä hetkellä kohtuuttomasti alhaisempi kuin toisilla alueilla. Tulevaisuudessa alueitten vahvuudet tulisi huomioida paremmin ja varoja lisätä alueille, missä on kierto- ja biotalouden asiantuntemusta. Mielestämme nykyinen maakuntajako on perusteena eteläisen ja läntisen Suomen yrittäjiä ja asukkaita syrjivä ja keinotekoinen. Samalla olemme erittäin huolestuneita myös tulevan maaseutuohjelmarahoituksen kohdentumisesta. Samaa kahtiajakoa Suomen sisällä ei tarvita maaseutualueillakaan.

Lisätietoja:
Eteläisten MTK/SLC-liittojen elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunnan puheenjohtaja Rauno Pekkola, MTK Kaakkois-Suomi, puh. 040 7014 226 sekä sihteeri Päivi Rönni, MTK Häme, puh. 040 5634 074