null MTK Hämeen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteiksi

Lausunto

MTK Hämeen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteiksi

27.8.2021

MTK Hämeen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteiksi

Hämeen maakunnat yhdessä muodostavat vahvan ruokatuotannon ja -osaamisen keskittymän Etelä-Suomessa, lähellä kasvavia markkinoita. Sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä ja toimialueeseemme kuuluvissa Etelä-Pirkanmaan kunnissa ruokasektorin (ml. alkutuotannon) merkitys aluetaloudelle on suuri. Ruuantuotannon ohella maatilat tuottavat puuta ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös erilaisia ekosysteemipalveluita, joiden tuottamisessa uuden osaamisen tarve korostuu entisestään. Luonnonvara-alan eriasteinen koulutustarjonta on alueellamme ollut perinteisesti vahvaa ja pidämme tärkeänä, että sen jatkuvuus turvataan myös tulevaisuudessa. Käytännönläheisen ammatillisen koulutuksen tarve on kasvava ammateissa, joihin kohdistuu muuttuvassa toimintaympäristössä erityisen paljon uusia tarpeita ja odotuksia.

MTK Häme ry haluaa kiinnittää seuraavia huomioita liittyen OKM:n esitykseen ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteiksi.

Huomiot tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen kustannuskertoimista

Lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa asetetaan eri tutkintoalat eriarvoiseen asemaan eikä siinä huomioida eri koulutusten järjestämisen erilaisia kustannusperusteita. Luonnonvara-alan koulutus on perinteisesti kallista johtuen tarpeellisesta infrasta (mm. kiinteistöt, koneet, laitteet). Ylläpidon lisäksi niiden ajantasaistaminen vaatii säännöllisesti uusia investointeja. Pitkäjänteinen kehittäminen ja investointisuunnittelu vaikeutuu, jos rahoitusperusteita muutetaan jatkuvasti.

Huomiot opiskelijavuoden määrittelystä

Luonnonvara-alalla kesäaika on merkittävin käytännön osaamisen ja oppimisen kannalta, siksi heinäkuuta ei voida sulkea opiskelijavuoden määrittelyn ulkopuolelle.

Huomiot majoituksen kustannuskertoimista

Pidämme hyvänä korjausta, joka parantaa majoitusresurssien järjestämistä.

 

Hämeenlinnassa 26.8.2021

MTK Häme ry
Päivi Rönni
toiminnanjohtaja