null MTK Häme CAP-lausunto

Lausunto

MTK Häme CAP-lausunto

22.9.2021

MTK Häme antoi lausunnon Suomen CAP-suunnitelmasta

CAP on Euroopan Unionin maatalouspolitiikan keskeinen osa. CAP tulee englanninkielisistä sanoista common agricultural policy, suomennettuna yhteinen maatalouspolitiikka. Kun EU-tason CAP-neuvottelut juhannuksena valmistuivat, tuli esiin myös sanapari ”kansallinen liikkumavara”. Tämä tarkoittaa tiettyjä mahdollisuuksia soveltaa EU-asetustekstiä kunkin jäsenmaan oloihin sopivaksi. Ja Suomen CAP-suunnitelma tarkoittaa muun muassa tämän kansallisen liikkumavaran hyödyntämistä Suomessa. Uusi CAP tulee voimaan vuoden 2023 alusta ja jatkuu seuraavat viisi vuotta eli vuoden 2027 loppuun.

CAP on jo pitkään ollut paljon muutakin kuin pelkkää maatalouspolitiikkaa. Sen rahoista useita kymmeniä prosentteja suunnataan maaseudun yleiseen kehittämiseen ja ympäristötyöhön, kuten vesistöjen ja ilmaston tilan parantamiseen. Uusimmalla CAP-kaudella erityisesti ilmastopainotus on lisääntynyt ja tämä näkyy myös maataloudelta odotettavissa ilmastotoimissa.

MTK Häme kiinnitti lausunnossaan huomiota moniin seikkoihin, jotka Suomen CAP-suunnitelmassa kaipaavat vielä parannusta. Meille on tärkeää viljelijöiden tasapuolinen kohtelu, järjestelmän oikeudenmukaisuus ja käytännön toimien tarkoituksenmukaisuus. Suomen pohjoinen sijainti edellyttää kaikkien maatalouden tukimahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä. Kannattava maatalous pystyy parhaiten vastaamaan myös ilmastohaasteisiin.

Voit lukea koko lausunnon täältä: CAP-lausunto MTK Häme