null Ministeri Kurvinen kannattaa Evon monipuolista kehittämistä valtion retkeilyalueena

Tiedote

Ministeri Kurvinen kannattaa Evon monipuolista kehittämistä valtion retkeilyalueena

4.7.2022

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.11.2021 Evon retkeilyaluetta kehittämään työryhmän, jonka tehtävänä oli toimeenpanna Evon retkeilyalueen matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa siten, että kehittämisessä otetaan korostetusti huomioon Natura-alueet, luonto- ja maisema-arvot sekä tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet. Retkeilyalueen kehittämistyöryhmän loppuraportti luovutettiin ministeri Antti Kurviselle 29.6. Evolla. 

Alueen kehittäminen retkeilyalueena mahdollistaa monipuolisten palveluiden tarjoamisen sekä metsästyksen ja kalastuksen jatkumisen ennallaan, turvallisuusasioita kehittäen. Raportissa esitetään varsinaista Evon retkeilyaluetta laajempaa kehittämisotetta ja toimijoiden yhteistyötä sisältäen. Työryhmä näki myös tarpeen ajanmukaistaa sekä kirkastaa Evon sekä yleisemmin valtion retkeilyalueiden brändiä Kansallisen luonnon virkistyskäytön strategia 2030:n mukaisesti.
Retkeilyalueen kehittämistyöryhmä esittää, että Evolla otetaan käyttöön yhteistyömalli, joka ottaa huomioon myös alueen laajan yksityismaanomistajuuden sekä muut alueen omistajaryhmät ja toimijat. Esitys on kannatettava. Yhteistyöryhmän koollekutsuja olisi Metsähallitus. Mallilla varmistetaan kokonaisuuden toimivuus ja se, että lupaukset ja todellisuus vastaavat toisiaan kaikkialla. 

Linkki raporttiin sekä tallenne työryhmän loppuraportin luovuttamistilaisuudesta:
https://mmm.fi/-/evon-kehittamistyoryhma-evosta-luonnon-monimuotoisuutta-edistava-valtion-malliretkeilyalue