Takaisin Metsälinjaukset hyvät – Suomirata kuopattava lopullisesti

Lausunto

Metsälinjaukset hyvät – Suomirata kuopattava lopullisesti

27.06.2023

Metsälinjaukset hyvät – Suomirata kuopattava lopullisesti

Häme-Uusimaan metsävaliokunta 21.6.2023 14:20
Tiedote

Häme-Uusimaan metsävaliokunta näkee hallitusohjelmassa paljon mahdollisuuksia alueen maanomistajille ja metsätaloudelle.

Ohjelmassa on lupaava rahoituspaketti tieverkoston kunnostamiseen. Erityisesti alemman asteinen tieverkko on pahoin rapistunut ja nyt on tärkeää, että tälle, myös huoltovarmuusnäkökulmasta tärkeälle, tieverkon osalle kohdennetaan riittävät korjausmäärärahat. Yksityisteiden valtiontuen leikkaukset sen sijaan huolestuttavat.

Kannattamattomien ratahankkeiden suunnittelun keskeyttäminen on oikea linjaus. Seuraavana askeleena on pikainen Suomi-rata Oy:n purku, mikä varmistaa alueen yrittäjille, maanomistajille ja asukkaille rauhan jatkaa ja kehittää toimintaansa.

Hallitusohjelma kannustaa monipuoliseen metsänhoitoon sekä uusien ratkaisujen hakemiseen ilmasto- ja ympäristökysymyksissä. Kuolinpesien purun nopeuttaminen ja metsävähennysoikeuden nosto lisäävät aktiivista metsänomistajuutta.

Omaisuudensuojan kirjaaminen hallitusohjelmaan on tärkeä asia ja lunastuslain päivittäminen nykyaikaan tervetullut. Tällä hetkellä lunastuskorvaukset ovat alhaisella tasolla. Esimerkiksi sähkölinjojen osalta suhteessa matala lunastuskorvaus voi johtaa vierekkäisten linjojen rakentamiseen pylväskorkeuden noston sijaan. Haitta on pysyvä ja periytyy seuraaville sukupolville, toisin kuin kertamaksuna suoritettava korvaus.

Alueidenkäyttölakiin kirjattava prosessi kumppanuuskaavoituksesta lisää maanomistajien oikeudenmukaista kohtelua alueella, joilla kuntien ja valtion maanomistus on suhteellisen pientä ja kaavoituksella on merkittäviä vaikutuksia yksityiseen maanomistukseen ja elinkeinojen harjoittamiseen.

Hallitusohjelman kirjaukset EU-vaikuttamiselle saavat metsävaliokunnan tuen. Suomen on tärkeää olla aktiivinen aloitteissa, joiden merkitys kansantaloudellemme on suhteellisesti suurempi kuin useimmille muista jäsenmaista.

Lisätietoja:
Lassi-Antti Haarala, puheenjohtaja, MTK:n Häme-Uusimaan metsävaliokunta, 040 589 5238
Asta Sarkki, kenttäpäällikkö, MTK Metsänomistajat, 040 148 9933, asta.sarkki@mtk.fi

Häme-Uusimaan metsävaliokunta on MTK:n jäsenorganisaatioiden alueellinen yhteistyöelin. Valiokunnassa on edustus Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueella toimivista Metsänhoitoyhdistyksistä, tuottajaliitoista sekä yhteismetsistä.