Takaisin Maaseutuyrittäjyys kaipaa osaajia ja jatkuvuutta - vastaavatko koulutustarjonta ja kysyntä tarpeeseen?

Lausunto

Maaseutuyrittäjyys kaipaa osaajia ja jatkuvuutta - vastaavatko koulutustarjonta ja kysyntä tarpeeseen?

10.05.2023

MTK Häme
MTK Kaakkois-Suomi
MTK Uusimaa
SLC Nyland                                                                                    

Kokoustiedote 21.4.2023

MAASEUTUYRITTÄJYYS KAIPAA OSAAJIA JA JATKUVUUTTA – VASTAAVATKO KOULUTUSTARJONTA JA -KYSYNTÄ TARPEESEEN?

MTK Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan sekä SLC Nylandin yhteinen elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta keskusteli huhtikuun kokouksessaan maaseudun yritysten työvoimatilanteesta sekä osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvistä koulutustarpeista. Aihe on tärkeä myös yrittäjille itselleen. Maatiloilla sukupolvenvaihdoksia tehdään ennätyksellisen vähän ja alan houkuttelevuuteen voidaan vaikuttaa paljon myös koulutuksella. Yrittäjien keski-ikä on nyt 54 vuotta. Yli 65-vuotiaiden viljelijöiden osuus on kasvussa. Jatkajat tarvitsevat monipuolista osaamista ja koulutustarjonnan toivotaan siihen myös vastaavan. Perinteisen maatalouden rinnalla harjoitetaan eteläisessä Suomessa yhä todennäköisemmin muuta yritystoimintaa.

Luonnonvara-alan koulutuksen haaste on, että opiskelijoiden lähtötilanteen tiedot ja taidot eriytyvät toisistaan yhä selvemmin. Ne opiskelijat, jotka eivät omaa aiempaa kokemusta maatilan töistä, tarvitsevat erilaista opetusta kuin maatilalta lähtöisin olevat opiskelijat. Motivaatio opiskeluun säilyy, jos syötteitä uuden oppimiseen on tarjolla kaikille riittävästi. Toisaalta yhä isompi osa käytännön taitojen harjoittelemisesta etenkin toisen asteen opinnoissa on siirtynyt työpaikoille. Moni maaseutuyritys tarjoaa mielellään harjoituspaikkoja, mutta samanaikaisesti pitää huomioida ettei opiskelijoiden koulutus siirry yritysten vastuulle. Yksinyrittäjille, joilla laskutettava suorite on kiinni sekä työn tehokkuudesta että laadusta, olisi hyvä saada menetystä ansiosta myös kohtuullinen korvaus.

Yritysten työvoimapulasta puhutaan nyt paljon ja maaseudun yritykset jäävät keskustelussa usein vähemmälle huomiolle. Kausityövoimatarpeet on tiedostettu, mutta kiirehuippujen tasaamiseen ulkopuolista työvoimaa tarvitaan myös perinteisten sesonkien ulkopuolella. Lisäksi esimerkiksi lomituspalveluissa uusia osaajia tarvitaan jatkuvasti. Valiokunta toivoo, että alan oppilaitosten ja maatalousyrittäjiä edustavien alueellisten MTK -liittojen vuoropuhelu lisääntyisi sekä koulutuksen kehittämisessä että tarjonnan ja kysynnän yhteensovittamisessa.

Lisätietoja:
Valiokunnan pj. Tom Lemström, SLC Nyland
Valiokunnan siht. Päivi Rönni, MTK Häme