Takaisin Luottamuksella Hämeestä ja pellonlaidalta 3/2023: Ääni maalle

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

Luottamuksella Hämeestä ja pellonlaidalta 3/2023: Ääni maalle

27.02.2023

Ääni maalle

Kevään eduskuntavaalit lähestyvät. Vaalit ovat demokratian ydintä. Suomen suunta monissa myös viljelijöille ja metsänomistajille tärkeissä asioissa määräytyy vaalituloksen perusteella. Se ryhmä, joka saa joukkonsa parhaiten liikkeelle menestyy vaaleissa.

Vaalit ovat edunvalvonnan kannalta etsikkoaikaa. Ennen vaaleja ehdokkaat kuuntelevat normaalia herkemmällä korvalla kansalaisten ja järjestöjen toiveita. MTK on laatinut vaalivaikuttamista varten ”ÄÄNI MAALLE” tavoiteohjelman. Tätä on tarkoitus esitellä eduskuntavaaliehdokkaille. Samoja teemoja tullaan esittämään sisällöksi myös tulevaan hallitusohjelmaan riippumatta siitä, mitkä poliittiset puolueet hallitusta vaalien jälkeen muodostavat.

MTK ei ole koskaan oppositiossa. Teemme yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. Esittämämme vaalitavoitteet ovat suomalaisten viljelijöiden ja metsänomistajien sekä muiden maaseudulla toimivien yrittäjien etujen mukaisia. Mielestämme ne ovat myös Suomen kokonaisedun mukaisia. Seuraavassa muutamia keskeisiä teemoja:

Venäjän käynnistämä sota on nostanut oman ruoantuotannon ja energiaomavaraisuuden entistä tärkeämpään asemaan. Ruoantuotannon jatkuvuuden ja huoltovarmuuden kannalta on oleellista huolehtia maataloustuotannon kannattavuudesta. Hajautettu ja kotimaisiin uusiutuviin lähteisiin perustuva energiantuotanto turvaa kriisitilanteessa parhaiten lämmön ja myös polttoaineen tuotantoa.

Maa- ja metsätaloudelta vaadittavien ympäristö- ja ilmastotoimien rahoituspohjaa on laajennettava. Lisärahoitusta on löydyttävä joko ympäristöhallinnon toimialalta tai sitten markkinaehtoisista lähteistä. Elinkeinojen kannattavuus ei siedä enää yhtään lisää kustannuksia tai hallinnollista taakkaa.

Ruokaeuron on jakauduttava ruokamarkkinoilla oikeudenmukaisemmin. Tuottajan osuutta on kasvatettava vaikka sitten lainsäädäntöä korjaamalla. Elintarvikkeiden vientiä kasvattamalla saamme ruokamarkkinoille lisää tarvittavaa kilpailua.  

Metsien käyttöön liittyvä päätösvalta on pidettävä kansallisissa käsissä. Tarvittavien suojelutoimien on perustuttava metsänomistajille vapaaehtoisiin ohjelmiin. Metsien ammattimaisesta ja hyvästä hoidosta huolehtiminen on yleensä myös parasta ilmaston ja ympäristön kannalta.

Maaseudulla asumisen ja yrittämisen toimintaedellytykset on turvattava. Tämä tarkoittaa koko maan tasapainoista kehittämistä ja mm. teiden kunnossapitoon ja nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin panostamista.

Maanomistajien oikeusturvasta ja omaisuudensuojasta on huolehdittava. Mm. lunastuslainsäädäntöä on uusittava. Tällä hetkellä erityisesti sähkönsiirtolinjojen ja kuntien raakamaan lunastukset ovat kasvava ongelma.

Edellä on esitetty vain muutamia keskeisiä tavoitekokonaisuuksia, joista kukin sisältää useita konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joita en tähän blogitekstiin saanut mahtumaan.

Maaseudun elinkeinojen puolustaminen on koko Suomen kannalta tärkeää. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen antaa äänensä vaaleissa. Ehdokkaiden kanssa kannattaa myös keskustella ja tuoda esiin maaseudulla toimivien yrittäjien näkemyksiä.

Hyvää vaalikevättä!

Arto
MTK:n 3. puheenjohtaja

MTK:n vaalisivustoon ja kymmeneen teesiin elävällä maaseudulle voit tutustua täällä: https://www.mtk.fi/eduskuntavaalit