Takaisin Luottamuksella Hämeestä ja pellonlaidalta 1/2023

Blogi – Yrittäminen

Luottamuksella Hämeestä ja pellonlaidalta 1/2023

16.01.2023

Luottamuksella Hämeestä ja pellonlaidalta

Muutama viikko sitten käännettiin kalenterista lehti ja samalla vaihtui vuosi. Historiaan jäi vuosi, joka oli monella tapaa tuottajille erityisen raskas ja haastava. Erityisesti tilojen talousahdinko vain kiristyi syksyä kohden. Tuottajahintoihin saatiin jonkin verran korotuksia ja valtiolta kriisitukea. Näistä hyötyi vain osa tiloista, eikä ne silti kattaneet tuotantopanosten hurjaa nousua. Kuitenkin positiivisena muutoksena näen ruoka-alan toimijoiden aidon huolen suomalaisesta ruokaturvasta ja sen ylläpidosta. Markkinaedunvalvontaa on edelleen vahvistettava. Tilojen tuotantokustannuskierre on pystyttävä kattamaan entistä enemmän markkinaehtoisesti. Tukipolitiikka on hyvänä apuna, mutta sillä ei pystytä korvaamaan näin valtavia kustannuspaineita.

Tänä vuonna tukipolitikka muuttuu lähes kaikilta osin. EU:n yhteisessä tukipolitiikassa korostuu ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi ja viljelijöiden tulotason ylläpitäminen. Kovasti odotettu tukijärjestelmän yksinkertaistaminen ei täälläkään uudistuksella toteutunut. Ainoastaan peltojen tukioikeuksista luovuttiin. Vuoden alusta voimaan astunut CAP27-uudistus muuttaa peltotukien hakua, sitoutumisia ja maksatusaikatauluja. Muutos on kokonaisuutena valtaisa. Ruokaviraston koulutuksia ja alan neuvojia kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Tukijärjestelmän muuttuessa muuttuu myös tukien maksuaikataulut, joista Ruokavirasto alustavasti tiedotti viime syksynä. Tämä tulee olemaan tilojen kassanhallinnan kannalta erityisen haastavaa. Kotieläintukien osalta muutokset ovat hyvin voimakkaita. Kotieläinpalkkiot ja -hyvinvointikorvauksien perusteet muuttuu sekä niiden maksuaikataulut. Varsinkin maksuaikataulujen muutoksiin pitää saada joustoja. Kohtuutonta siirtää pääosaa maksatuksista seuraavalle vuodelle. Peruskoron nousun myötä tilapäisrahoituksen kustannukset ovat aikaisempia vuosia selvästi korkeammalla tasolla. Eikä tuotantopanosten rahoituksen saanti ole mitenkään varmaa. Tilojen pääomatarpeet ovat totutusta määristä moninkertaisia.

Liiton johtokunta kokoontui 11. tammikuuta vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksessa johtokunta järjestäytyi. Puheenjohtajisto jatkaa entisellä kokonpanolla. Kiitos luottamuksesta. Johtokunta päätti myös lukuisten eteläisten liittojen yhteisvaliokuntien luottamushenkilöedustuksista yhdistysten ehdotusten pohjalta. Suurin muutos eteläisten liittojen yhteisvaliokuntien osalta on päätös lakkauttaa alueellinen ympäristö- ja maankäyttövaliokunta. Ympäristö- ja maankäyttöasiat ovat entistä enemmän paikallisia ja vaikutuksiltaan pitkäkestoisia. Lisää painetta edunvalvontaan luo nykyisin monet luontoarvoihin liittyvät suojelutarpeet ja kartoitukset. Joiden vaikutukset saattavat ulottua myös odotettua laajemmalle alueelle maanomistajaa kuulematta. Korvaustasot monesti hyvin matalia haittojen ollessa tiloille pysyviä. Johtokunta päätti perustaa MTK Hämeen alueelle erityisen Hymppi-ryhmän. Jonka nimi tulee sanoista Häme ja ympäristö. Ryhmä koostuu MTK yhdistysten ja metsähoitoyhdistysten nimeämistä edustajista. Tavoitteena muodostaa joustavasti matalalla kynnyksellä toimiva vuorovaikutteinen ryhmä.

 Johtokunnan kokouksen yhtenä teemana oli peurakantojen sääntely ja niiden aiheuttamat haitat erityisesti tihentymäalueilla. Kokouksessa vieraili teams-yhteydellä Maa- ja metsätalousministeriön asettaman peuratyöryhmän jäsenet Lauri Kontro ja Esa Härmälä. Kontron ja Härmälän alustuksen jälkeen käytiin pitkä ja monipuolinen keskustelu peurakantojoen sääntelyn kipupisteistä ja odotuksista haittojen ehkäisyyn. Varsinkin tihentymäalueilla peurakannan sääntely on oltava voimakkaampaa. Haitat paikallisesti viljelyksille ja myöskin tieliikenteelle suuria. Liitto tulee järjestämään lähiaikoina ”Peurakanta kuriin!”- keskusteluillan. Riistahallinnon, metsästäjien ja maanomistajien yhteisen näkökannan muodostamiseksi.  

Vaikka vuosi on vasta aluillaan niin ajatukset ja valmistautuminen uuteen satokauteen on vauhdissa. Odotukset hyvälle sadolle on korkealla ja mieli virkistyy kevättä kohti lisääntyvän valosuuden myötä. Otetaan uudistuksista kaikki hyöty irti. Lisätään yhdessä tekemistä ja vaikuttamista. Yhdessä ollaan vahvoja!

Lassi-Antti
MTK Häme puheenjohtaja