null Koneurakointi kasvu-uralla

Uutinen

Koneurakointi kasvu-uralla

24.6.2019

Koneurakoinnin tarjontaa ja kysyntää kartoitetaan parhaillaan Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Kyselyn järjestää Urakalla eteenpäin -hanke.

Käynnissä olevaan kyselyyn toivotaan vielä lisää vastauksia. Kyselyn perusteella suunnataan alueilla käynnistyneen Urakalla eteenpäin -hankkeen tilaisuuksien ja opintoretkien sisältöä, joten vastaamalla olet mukana kehittämässä koneurakointipalveluita alueella. Samalla pääset halutessasi mukaan hankkeen tiedotuslistalle.

Tähänastisista vastaajista puolet urakoi ja vähän yli puolet ostaa säännöllisesti urakointipalveluita maatilan töihin. Sekä urakoitsijat että ostajat arvioivat koneurakointipalveluiden käytön lisääntyvän jatkossa.

Yli neljä viidestä kyselyyn vastanneesta urakoitsijasta kokee koneurakoinnin olleen taloudellisesti kannattavaa. Ostajista 90 % on kokenut urakointipalvelujen vähentäneen omaa työkuormaa ja yli puolet näkee se olevan myös taloudellisesti kannattavampaa kuin itse tekemisen.

Urakalla eteenpäin -hankkeessa edistetään mm. verkostoitumista tuomalla urakoitsijoita ja ostajia yhteen. Yhtenä työkaluna jatkokehitetään vuosi sitten julkaistua koneurakoinnin markkinointi- ja hakupalvelua Urakka-Foorumia, www.urakka-foorumi.fi

Urakalla eteenpäin on TTS Työtehoseuran, MTK-Hämeen, MTK-Varsinais-Suomen ja MTK- Pirkanmaan yhteistyöhanke, jota rahoittavat alueiden ELY-keskukset Euroopan maaseuturahastosta.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä:
​​​​​​​Eerikki Kaila, TTS Työtehoseura, puh. 044 7143 693, eerikki.kaila[ ät ]tts.fi