null Uusi julkisten hankintojen palvelu avataan - enemmän kättelyjä, enemmän elinvoimaa seudulle

Tiedote

Uusi julkisten hankintojen palvelu avataan - enemmän kättelyjä, enemmän elinvoimaa seudulle

20.1.2022

Kantahämäläiset yrityspalvelutoimijat laittoivat hynttyyt yhteen seudun elinvoiman kehittämiseksi. Julkiset hankinnat Häme -palvelu pyrkii vahvistamaan keskinäistä vuorovaikutusta julkisten hankintayksiköiden sekä yritysten ja eri tarjoajien välillä. Paikallisten tuotteiden ja palvelujen hankintojen kasvaessa maakunnan elinvoima paranee ja lähellä tuotettuna vaikuttaa myös hiilijalanjälkeen.

Hankintayksiköiden toiminnalla on markkinoita ohjaava vaikutus. Kilpailukyvyn näkökulmasta on tärkeää käyttää monikanavaisia keinoja yritystoiminnan uudistumista tukemaan.

- Puhdasta win-win-tilannettahan tässä tavoitellaan. Kun yrittäjien osallistuminen julkisiin tarjouspyyntöihin paranee, saadaan enemmän myös tarjouksia omalta seudulta. Tätä kautta todennäköisyys saada enemmän työtä ja euroja maakuntaan kasvaa. Erityisen tärkeää on aurata väylää pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta heillä olisi tietoisuus ja mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin, painottaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Julkiset hankinnat Häme -palvelu tuotetaan Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hankkeen nimissä. Hanketta toteuttavat Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme.

Palvelulle avattu julkisethankinnathäme.fi -sivusto toimii yhteyspisteenä, antaen yrityksille kimmokkeita osallistua julkisiin hankintoihin ja tarjoten perusinfoa, vinkkejä, tapahtumia, koulutuksia sekä ajankohtaisimmat palvelukanavat tarjouspyynnöille. Julkisille toimijoille ja hankintayksiköille verkkopalvelu on myös vuorovaikutteinen kanava välittää ajankohtaista tietoa. Eri osapuolten välisenä koordinaattorina toimii maakunnalliset hankinta-asiantuntijat.

- Verkkopalvelu lanseerataan avoimen palvelun periaatteella, jotta niin tarjoajat kuin hankkijat arvioisivat palvelun toimivuutta ja antaisivat kehittämistoiveita sekä liittyisivät ajankohtaisen uutiskirjeen postituslistalle. Palvelulle haetaan elinkaarta myös puolitoistavuotisen hankkeen jälkeen, kuvailee Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius.

Hanke tukee kantahämäläisten yritysten kykyä kehittää kilpailukykyä ja tuotteita vastaamaan julkisen ostajan tarpeita. Samalla ennakoidaan myös uuden maakuntaohjelman kestävyystavoitteita.

- Keinoja niiden saavuttamiseksi löytyy Hämeelle esimerkiksi vahvoista bio- ja kiertotalouden sekä ruokasektorin toiminnoista. Kun vuoropuhelu paikallisten yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa lisääntyy, luottamus vahvistuu ja syntyy aina myös jotain uutta kestävämpää liiketoimintaa, kertoo MTK Hämeen toiminnanjohtaja Päivi Rönni.

Kanta-Hämeessä julkisten hankintojen arvo on vuosittain noin 750 miljoonaa euroa, mistä yksityiselle sektorille kohdistuu 250–300 miljoonaa euroa. Mittasuhteita ja merkityksellisyyttä osoittaa, että vuonna 2023 aloittavan Hämeen hyvinvointialueen vuosibudjetti on myös noin 750 miljoonaa euroa.

Tutustu palveluun ja hankkeeseen: Kanta-Hämeen julkiset hankinnat (julkisethankinnathame.fi)

Lisätietoja:

Juha Haukka
Hämeen Yrittäjät
050 433 0134
juha.haukka@yrittajat.fi

Päivi Rönni
MTK Häme
040 5634074
paivi.ronni@mtk.fi