Takaisin Liiton johtokunta Hämeenmaan vieraana

Tiedote

Liiton johtokunta Hämeenmaan vieraana

23.02.2024

Johtokunta kokoontui kokoukseen 120-vuottaan juhlivan Osuuskauppa Hämeenmaan vieraaksi Sokos Hotelli Seurahuoneelle Lahteen. Toimitusjohtaja Olli Vormisto ja asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä esittelivät Hämeenmaan toimintaa ja alueellista vaikuttavuuttaan. Hämeenmaalla on yli 300 paikallista ja alueellista tuottajaa ja tavarantoimittajaa kumppanina. Huhtikuussa on tulossa HämeenOmaa -lähitoimittajatilaisuudet Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Samalla käytiin keskustelua myös suomalaisen ruoan tuotannon haasteista. Johtokunta toi viljelijöiden terveisiä ja tuntemuksia ruokaketjun vastuullisuudesta sekä ulkomaisen ruoan myynnin sääntelystä. Vinkkejä annettiin myös lähiruokatuotteiden parempaan esille nostoon.

Johtokunta käsitteli kokouksessaan vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen. Viime vuonna MTK Hämeen toteutuneita edunvalvonnan, markkinavaikuttamisen ja järjestön toimenpiteitä olivat mm. Avoimet maatilat Häme, Kokkaa kotimaista -kampanja, Julkisten ruokahankintojen -hanke, metsäratavaikuttaminen, riista-asiat, uusiutuvan energian maanomistajaneuvonta, maankäyttökysymykset, jäsenkohtaamiset ja MTK-yhdistysten kuntavaikuttamisen kehittäminen. Kokouksessa keskusteltiin liiton talousasioista ja pitkän linjan näkymistä.

Johtokunnan tavoitteena on kehittää edunvalvonnan näkyvyyttä ja luottamushenkilöiden roolien selkeyttä.

Kevät 2024:

  • Henkilöstön työjärjestelyt ajalla 1.3.-31.7.: Toiminnanjohtajan sijaisena Kari Aikio ja aluepäällikön sijaisena Veera Ollikkala

  • Liiton kevätkokous 4.4.2024 klo 12, Voipaalan Navetta, Valkeakoski