Takaisin Johtokunnan kokoustiedote 3/2024

Tiedote

Johtokunnan kokoustiedote 3/2024

08.03.2024

MTK Hämeen johtokunnan kokoustiedote

Johtokunta kokoontui 7.3.2024 Hämeenlinnassa keskustelemaan toimintatavoista, kokouskäytännöistä ja sisäisestä yhteistyöstä. 

Keskinäisestä luottamuksesta ja sen vaalimisesta pidetään kiinni. Keskeisiä tekijöitä ovat kunnioittava keskustelu ja sovittujen toimintakäytäntöjen noudattaminen. Johtokunnan viesti on, että se toimii yhtenäisesti ja haluaa ylläpitää liiton hyvää mainetta niin edunvalvojana, yhteistyökumppanina kuin työyhteisönäkin.

Tiedotuskäytäntöjä tarkennettiin. Jatkossa jokaisen kokouksen jälkeen julkaistaan tiivistelmä keskeisistä päätöksistä.