Takaisin Hae vahingonkorvausta hirvieläinten ja valkoposkihanhien vahingoista

Ajankohtaista

Hae vahingonkorvausta hirvieläinten ja valkoposkihanhien vahingoista

04.11.2021

Hae vahingonkorvausta hirvieläinten ja valkoposkihanhien vahingoista

On tärkeää hakea vahingonkorvausta kaikista tuhoista ja hakea karkottamisen poikkeuslupia. Jollei näitä haeta, niin asia näyttää hallinnon silmään siltä, ettei vahinkoja tai haittaa juuri ole.

Valkoposkihanhi:

Korvaukset vahingoista
Korvausta haetaan siltä ELY-keskukselta, jonka alueella vahinko on tapahtunut. Korvauksia rauhoitettujen lintujen aiheuttamista vahingoista voi hakea vuoden loppuun mennessä ja ne maksetaan alkuvuodesta.
Hakemus korvauksiin: Palveluiden asiasanahaku - ely - ELY-keskus

Poikkeusluvat tappamiseen, pyydystämiseen, häirintään
Palvelumaksu poikkeusluvasta: 150€
Poikkeusluvien hakemisessa kannattaa yhdistystää naapuriviljelijöiden voimat ja hakea lupia yhteisellä hakemuksella.
Mitä tietoja tarvitsen poikkeuslupahakemukseen: Valkoposkihanhi_poikkeus_ohje (1).pdf
Poikkeuslupa karkotukseen kuolettavasti ampumalla: Lupahakemus: poikkeaminen lintuja koskevista luonnonsuojelulain saannoksista
Lisätietoja rauhoitettujen lintujen aiheuttamista haitoista: Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat haitat – mitä voin tehdä?

 

Hirvieläinvahingot:

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa.
Suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamat vahingot eli ns. riistavahingot korvataan vain, jos näiden vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma korvauksen hakijaa ja kalenterivuotta kohti ylittää 170 euroa. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen.
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee viljelys- tai eläinvahinkoa koskevan maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja arvioi vahingon sekä laatii vahinkoa koskeva arviokirjan (pieni syönti ei syyksi riitä, taimen tulee olla tuhoutunut).

Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista voit hakea korvausta Suomen metsäkeskukselta.
Viljelysvahingot: Hirvieläinvahingot viljelyksille ja eläimille - Ruokavirasto
Metsävahingot: Lomakkeet | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Päivitetty 31.5.2022