Takaisin Evon valmistelu edellyttää vaihtoehtojen vertailua

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

Evon valmistelu edellyttää vaihtoehtojen vertailua

22.11.2021

Evon valmistelu edellyttää vaihtoehtojen vertailua

Ympäristöministeriö on todennut, että yhtään kansallispuistoa ei Suomeen perusteta ilman paikallisten vahvaa tukea. Evon paikallisia ovat hämeenlinnalaiset, padasjokelaiset ja asikkalalaiset. Paikallisia ovat asukkaat, yrittäjät, maanomistajat, luontoharrastajat, metsästäjät ja demokraattisesti valitut päättäjät.

Evon tiedekansallispuistoa esitettäessä ja valmisteltaessa ei ole kuultu eikä osallistettu paikallisia. On toki järjestetty teams-palavereita ja yksittäisiä keskustelutilaisuuksia. Kansallispuiston valmistelussa on ollut kiire ja on ollut korona.

Lausuntoja ja kannanottoja kansallispuistotyöryhmän jäseniltä pyydettiin, vaikka valmistelu oli kesken. Toimijoiden oli siksi pakko ottaa kantaa alkuperäiseen ja ympäristöministeriölle jätettyyn kansallispuistoesitykseen. Tätä moitittiin, koska ”vasta alueellinen työryhmä tekee esityksen aluerajauksista ja edellytyksistä”. Sitähän ei ollut olemassa. Onko tämä hyvää hallintoa? Ei ole.

Evoa koskevassa uutisoinnissa faktat tulee esittää oikein. Esimerkiksi Pertti Salolaisen haastattelussa HäSa 6.11. väitetään, että Evolla olisi valtion ja Hämeenlinnan kaupungin maita yhteensä 20 000 hehtaaria ja kansallispuistoksi esitettäisiin neljännestä alueesta. Tämä ei pidä paikkaansa. Alueen koko on opetusmetsä mukaan lukien noin 8500 hehtaaria. On harhaanjohtavaa esittää, että kaikkia nykyisiä toimintoja voitaisiin ongelmitta jatkaa vain opetusmetsän alueella. Toistuvasti annetaan ymmärtää, että Evon metsät ovat tällä hetkellä akuutin uhan alla. Evon valtion metsistä noin puolet on kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolella. Kansallispuistoesitykseen sisältyvät myös Kotisten aarnialueen, Haarajärven ja Sudenpesänkankaan suojelualueet.

Ainoa oikea tapa lähestyä ja lähteä valmistelemaan Evon jatkoa on laatia täysin puolueeton selvitys vertaamalla mahdollisen kansallispuiston edut ja haitat suhteessa Evon retkeilyalueen kehittämismahdollisuuksiin. Lähdettiinkö Evossa liikkeelle näin? Ei lähdetty. Perustettiin työryhmä, jonka vetäjäksi valittiin kansallispuistoa esittänyt taho. Työryhmään saatiin mukaan vasta vaatimusten jälkeen maanomistajien edustus sitten, kun ensimmäinen kokous oli jo pidetty.

Asikkalan ja Padasjoen kunnat ovat esittäneet kielteiset kantansa Evon tiedekansallispuistoa kohtaan. Myös Hämeenlinna jätti omaan kantaansa kriittisiä varaumia ja esitti listan jatkotarkastelua vaativista asioista. Ennen lopullista kannan muodostustaan Hämeenlinnan kaupunki edellytti retkeilyalueen kehittämisselvityksen tekemistä ja siihen maa- ja metsätalousministeriö on tiettävästi työryhmän asettamassa.

On valmisteltava huolellisesti esitykset Evon alueen kehittämisen vaihtoehdoista. Niiden kiihkoton ja avoin vertailu auttaa valitsemaan paikallisesti hyväksytyimmän toteutusratkaisun.

Päivi Rönni
toiminnanjohtaja
MTK Häme

 

Kati Heinonen

toiminnanohjaaja

Lammin riistanhoitoyhdistys

 

Chris Karppinen

toiminnanjohtaja

Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piir