null Elpymistukea maaseudun muuhun yritystoimintaan

Uutinen

Elpymistukea maaseudun muuhun yritystoimintaan

26.10.2021

Valtioneuvosto hyväksyi elpymistuen maaseudun muuhun yritystoimintaan. Tämän asetusmuutoksen mukainen ensimmäinen hakujakso päättyy 15.11.2021.

Muutokset koskevat elpymisvaroista myönnettäviä korotettuja investointitukia sellaisiin kohteisiin, joita ei ole tuettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.

Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta ja digitaalisuutta. Tukea on mahdollista myöntää poikkeuksellisesti tilan muun yritystoiminnan osalta esim. lämmitysjärjestelmän vaihtamisen uusiutuvaa energiaa käyttäväksi tai muun yritystoiminnan käytössä olevien tilojen energiatehokkuuden parantamiseen lämpöpumpuilla tai parantamalla tilojen lämmöneristystä ja tiiviyttä. Tuki ei voi kohdistua yksityistalouden käytössä oleviin tiloihin.

Investoinneilla edistetään digitaalisten ratkaisujen käyttöönottamista kaikkein pienimmissä yrityksissä, joiden resurssit eivät riittäisi tällaisten investointien toteuttamiseen. Digitalisaation osalta tukea kohdistetaan toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat ohjelmistoinvestointeihin. Aineettomien investointien tulee olla yritykselle taseeseen aktivoitavia ja poistokelpoisia.

Elpymisvaroin tuettavat investoinnit edellyttävät, että niihin käytetään parasta käytettävissä olevaa teknologiaa eli ne ovat ns. BAT=Best available technology investointeja.

Lisätietoja:
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80756668

Toimenpidesuunnitelma