null Apua monenlaisiin tilanteisiin maksutta Välitä viljelijästä-projektilta

Blogi – Yrittäminen

Apua monenlaisiin tilanteisiin maksutta Välitä viljelijästä-projektilta

26.5.2021

Maatiloilla on paljon erilaisia tekijöitä, jotka kuormittavat työntekoa tai jaksamista, yhtä lailla pää- ja sivutoimisilla yrittäjillä tuotantosuuntaan tai tilakokoon katsomatta. Kun yritystoiminta ja työ sekä koti ja ihmissuhteet keräytyvät samaan vyyhtiin, ne lisäävät yksittäisten ongelmien heijastumista kaikille elämän osa-alueille ja vaikuttavat sitä kautta myös työkykyyn.

Omaa jaksamista ja työkykyä kannattaa pohtia ja arvioida säännöllisesti. Hyvinvoiva maatalousyrittäjä tarvitsee työn tasapainoa ja riittävästi vapaa-aikaa. Maatalousyrittäjät eivät yleensä säästele itseään, mikä on yksi suurimmista terveysriskeistä.

 

Työssäjaksaminen ja työkyky nivoutuvat tilan tulokselliseen toimintaan
Työn vapaus luo omat mahdollisuutensa ja haasteensa maatalousyrittäjän arkeen. Työn mahdollisuuksia ovat muun muassa itsensä ja unelmiensa toteuttaminen, omien kykyjen hyödyntäminen tai vapaus päättää, mitä tekee, miten paljon ja kenen kanssa. Työn toteuttamista ja yrittäjyyden vapautta häiritsevät monenlaiset vastuut ja velvollisuudet. Kun aika menee maatilan töissä, vapaa-aikaa ja lomaa saattaa olla aivan liian vähän. Tämä kuormittaa työkykyä huomattavasti ja heikentää työn ja tilan tulosta vaivihkaa.

On myös mahdollista, että omat sekä sukupolvien ketjun ajatusmallit tekevät työstä ja yksityiselämästä vaikeampaa tai kuormittavampaa kuin olisi tarpeellista. Tarve tehdä kaikki työvaiheet itse, vaikeus pyytä apua tai luottamuspula toisiin ihmisiin voivat näkyä työsuoritteita ja työkykyä heikentävinä tekijöinä. Taloudellinen tilanne, jaksamisen tai työkyvyn heikentyminen voi vaikuttaa omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa työhön, sen tekemiseen ja sisältöön. Kun omat voimavarat eivät enää riitä selvittämään tilannetta, ei ole häpeä myöntää sitä ja pyytää apua.

 

Perhesuhteet ja työkyky
Yksintyöskentely voi toisinaan aiheuttaa työkyvyn haasteita. Työkykyä ja jaksamista voi haastaa myös työskentely pariskuntana. Puoliso ei ole vain puoliso, vaan myös yrityskumppani ja työkaveri, usein myös vanhempi. Parisuhteen hoitaminen jää taka-alalle ja puoliso nähdään lähinnä ammatillisena kumppanina tai lasten vanhempana. Vieraantuminen voi aiheuttaa jännitteitä parisuhteeseen, hankaloittaa yhteistyötä ja vaikuttaa ennen pitkää myös työkykyyn. Tilalla voi työskennellä myös muita aikuisia, esimerkiksi omat tai puolison vanhemmat, jotka saattavat omalta osaltaan aiheuttaa ristiriitoja omaan mieleen sekä pari- ja perhesuhteisiin. Toisinaan työkykyyn ja perhesuhteisiin vaikuttaa merkittävällä tavalla raha, sen käyttöön liittyvät ristiriidat, sen puute tai tiukat lainanhoito-ohjelmat.

 

Sukupolvenvaihdoksiin liittyvä työskentely
Välitä viljelijästä- projektissa törmäämme usein myös sukupolvenvaihdosten sekä yhtymien tuomiin kuormittaviin tilanteisiin. Talousasiantuntijoiden lisäksi kannattaa sukupolvenvaihdosta tehtäessä pyytää mukaan projektityöntekijöitä. Voimme tuoda keskusteluun mukaan erilaisia näkökulmia ja ajatuksia, joita voi hyödyntää uudessa ja muuttuvassa tilanteessa tilan parhaaksi. On helpompi antaa ennakoivaa apua, kuin selvitellä ristiriitaisia tilanteita jälkikäteen. Vaikka luopuja ajattelisi yrityksestä luopumisen olevan helppoa, useinkaan se ei ole sitä. Tämä saattaa hidastaa tai estää jatkajan yrittäjänä toimimista ja pahimmillaan aiheuttaa vakavaa taloudellista tai henkistä haittaa jatkajalle.

 

Miten saan apua omaan tai lähipiirin tilanteeseen Välitä viljelijästä-projektista?
Mitä aiemmin ottaa apua vastaan, sitä pienemmillä kolhuilla viljelijä, hänen läheisensä ja yritystoiminta pääsevät. Yritystoiminnan päättymisenkään ei tarvitse olla katastrofi vaan aina löytyy uusi polku, jota kulkea. Kannattaa olla itselleen armollinen ja mahdollistaa uusien polkujen avautuminen tuttujen reittien tilalle erilaisissa elämän tilanteissa.

Apua ongelmiin saa vain, jos on valmis ottamaan sitä vastaan. Kukaan ei voi auttaa, ellei itsellä ole tahtoa selvittää asioita. Joskus asioiden selvittäminen vaatii rohkeutta "nostaa kissa pöydälle". Kun mieltä vaivaavat asiat tai asia on otettu käsittelyyn, oma olo alkaa helpottua, oli aihe kuinka hankala tahansa. Ratkaisu ongelmiin on aina parempi kuin se, että annetaan tilanteen pahentua. Silmien sulkeminen tilanteelta ei poista ongelmaa.

Tilakäynnillä selvitetään kokonaistilannetta, kuunnellaan yrittäjää sekä etsitään yhdessä selviytymiskeinoja muun muassa jaksamisen tukemiseen, sairauden tuomiin ongelmiin, vaikeisiin perhetilanteisiin, sukupolvenvaihdoksen sekä maatilayrittämisen haasteisiin sekä talousongelmiin. Mikäli sinulla on sellainen asia tai huoli, että et halua sitä kotona käsitellä, etsimme paikan, jossa voimme keskustella rauhassa.

Jos vähänkään mielessä liikkuu kysymys: "Pitäisikö minun ottaa yhteyttä Välitä viljelijästä-projektiin?", kannattaa ottaa yhteyttä. Jos joku muu ehdottaa yhteydenottoa projektiin, tartu siihen ja ottakaa yhteyttä yhdessä. Vain lyhyt tekstiviesti tai sähköposti riittää, jos soittaminen tuntuu hankalalta. Häpeä ja pelko ovat normaaleja tunteita, joista on mahdollista päästä yli. Ei myöskään tarvitse pelätä, että tulemme arvostelemaan tilannettasi eikä meitä varten pidä murehtia onko koti siivottu vai ei. Tarkoituksena on löytää yhdessä ratkaisu olemassa olevaan tilanteeseen, jotta elämään löytyy taas lisää värejä ja voimia.

Omaa avuntarpeen tunnetta ei kannatta vähätellä. Niin pientä tai isoa asiaa ei ole, jossa emme auttaisi. Yhtään turhaa puhelua ei ole tullut mutta monta kertaa nousee ajatus siitä, että aiempi yhteydenotto olisi päästänyt yrittäjän helpommalla. Missään vaiheessa ei ole myöhäistä. Sinä olet yrityksesi tärkein voimavara, joten pidä itsestäsi huolta.

 

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella projektityöntekijänä toimii Salla Säteri. Sallan tavoitat numerosta 050 331 8521 tai salla.sateri@mela.fi.
Koko maan projekti- ja hanketyöntekijät löydät osoitteesta https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijasta/yhteystiedot/