null 2018-11-21 Parannusta peltomaan kasvukuntoon (Hollola)

Artikkeli – Viljely ja muut kasvit

2018-11-21 Parannusta peltomaan kasvukuntoon (Hollola)

6.11.2018

Tule Hollolan kunnantalolle päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista mahdollisuuksista. Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on maa-aineksen sekä ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta, viljelykasvien ulottuvilta vesistöihin. Hyvä peltomaan rakenne pidättää ravinteita kasvien saatavilla ja kestää paremmin myös voimakkaampia kuivuus- ja sadejaksoja. Seminaarissa pureudutaan käytännönläheisin esimerkein keinoihin, joilla peltomaan eroosiota ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää.

Ohjelma ja ilmoittautuminen:
https://bit.ly/2NxNLr6

​​​​