MTK Häme

MTK Hämeeseen kuuluu lähes 9 000 jäsentä. Alueella toimii 23 MTK-yhdistystä, joihin nämä maanviljelijät, metsänomistajat ja maaseutuyrittäjät ovat järjestäytyneet paikallisesti.

Visio + arvot

Edunvalvonta

 

MTK Hämeessä tapahtuu. Osallistu ja vaikuta päätöksentekoon!

Liiton johtokunta kokoustaa n. 10 kertaa vuodessa. Oheiseen taulukkoon on kerätty kuluvan vuoden varmat kokouspäivät mahdollisine aiheineen. Haluatko vaikuttaa? Ole yhteydessä johtokunnan jäseniin ja voit saada asiasi johtokunnan käsittelyyn. Johtokunnan yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Johtokunnan kokouskoosteet 2022:
2/2022: maatalouden kannattavuuskriisi ja ilmastokumppanuus -hanke

Liitot ja yhdistykset toimivat

MTK-liitot ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.


MTK-liitto valvoo maakuntatasolla

Maataloustuottajien liitto vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus. Jäsen voi olla yhteydessä liiton luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Hän voi vaikuttaa päätöksentekoon tuomalla esiin omat näkemyksensä.


MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla

Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Palvelut

Toimintaamme kuuluu edunvalvonnan lisäksi monia tärkeitä toimintoja.

Hanketoiminta (lisää tietoa sivun alaosassa)
Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti
Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista
Urakalla eteenpäin

Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa
Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta. Vuosittain järjestämme mm. verokoulutuksen sekä tuki-infoja. Hankkeemme järjestävät monenlaisia koulutuksia urakointiin, ruokapalvelujen kehittämiseen ja julkisiin hankintoihin liittyen.
Koulutuksemme löydät etusivun tapahtumakalenterista.
Lisäksi jäsenet saavat neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa (esim. Asianajorengas), sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Maanomistajien Arviointikeskuksen palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.

Yhteisöllisyyttä tapahtumissa
Jäsenyys hyödyttää ammatillisesti, mutta se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. Erilaisilla tapahtumilla ja perinteillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja järjestöhengen luojina.