MTK Häme​​​​​​​​​​​​​​

MTK Hämeeseen kuuluu on lähes 10000 jäsentä. Alueella toimii 23 MTK-yhdistystä, joihin nämä maanviljelijät, metsänomistajat ja maaseutuyrittäjät ovat järjestäytyneet paikallisesti.

 

Liitot ja yhdistykset toimivat

MTK-liitot ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.


MTK-liitto valvoo maakuntatasolla

Maataloustuottajien liitto vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus. Jäsen voi olla yhteydessä liiton luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Hän voi vaikuttaa päätöksentekoon tuomalla esiin omat näkemyksensä.


MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla

Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.


Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa

Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta.
​​​​​​​
Lisäksi jäsenet saavat neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa (esim. Asianajorengas), sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Maanomistajien Arviointikeskuksen palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.


Yhteisöllisyyttä tapahtumissa

Jäsenyys hyödyttää ammatillisesti, mutta se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. Erilaisilla tapahtumilla ja perinteillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja järjestöhengen luojina.

Puolenpitoa ja yhdessäoloa

Visio

Elinkeinomme ovat kannattavia ja arvostettuja. Liitto, yhdistykset ja jäsenet ovat yhdessä merkittävä ja osaava markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja alueella.

Toiminta-ajatus

Etujärjestö MTK:n osana liitto huolehtii jäsentensä taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja yksityisomaisuuden suojasta sekä edistää maaseutuvarallisuuden kestävää käyttöä ja hoitoa.

Päämäärät​​​​​​​

1. Markkinaedunvalvonta
2. Ympäristö- ja maapolitiikka
3. Muu edunvalvonta
4. Viestintä
5. Yhdistystoiminnan kehittäminen
6. Jäsenyys ja sen hoito
7. Nuorten aktivointi
8. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä

MTK Hämeeseen kuuluu 32 yhteisöjäsentä: 23 MTK-yhdistystä, kaksi metsänhoitoyhdistystä, kolme meijeriosuuskuntaa, kolme lihaosuuskuntaa ja yksi vakuutusyhtiö.
Liiton alueen MTK-yhdistyksissä oli vuoden 2018 lopussa 3708 jäsentilaa. Kaikkiaan maksaneita jäseniä, henkilö- ja perheenjäsenet mukaan lukien, oli yhteensä 9401.

MTK Häme on 14 alueellisesta MTK-liitosta jäsenmäärältään viidenneksi suurin.

Tietoja MTK Hämeen jäsenviestinnästä​​​​​​​

Osana etujärjestö MTK:ta haluamme antaa jäsenille ajantasaista tietoa maaseudun elinkeinoihin ja järjestön toimintaan liittyen.

Lähetämme jäsenille uutiskirjeen sähköpostitse yleensä 5-10 kertaa vuodessa. Lisäksi lähetämme aika ajoin koosteen jäseniämme koskevista tapahtumista.

Jollet halua säännöllistä uutiskirjettämme ja tapahtumakoostetta, päivitä tietosi MTK:n jäsensivuilla.

Uutis- ja tapahtumakirjeiden ohella lähetämme erityistilanteissa sähköpostia kaikille Hämeen alueen MTK-jäsenille.Tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi kutsu vain jäsenille tarkoitettuun tilaisuuteen.

 

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan uutiskirjeitämme.

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan tapahtumakirjeitämme.