Puolenpitoa ja yhdessäoloa

Visio
Hämeen maaseutu elää ja sen elinkeinot ovat kannattavia ja arvostettuja.

Toiminta-ajatus
Etujärjestö MTK:n osana liitto huolehtii jäsentensä taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja yksityisomaisuuden suojasta sekä edistää maaseutuvarallisuuden kestävää käyttöä ja hoitoa.

Arvot
Asiantuntijuus
Avoimuus
Kumppanuus
Vastuullisuus

Päämäärät
1. Jäsentemme tuotteet ja palvelut ovat haluttuja
2. Maa- ja ympäristöpolitiikka on jäsentemme edun mukaista
3. Yrittäminen maaseudulla kiinnostaa ja kannattaa
4. Järjestön jäsenyys kiinnostaa ja jäsenet tuntevat olevansa osa merkittävää järjestöä
5. Jäsenyhdistyksemme ovat vahvoja ja aktiivisia vaikuttajia
6. Nuoret ovat aktiivisesti mukana järjestön toiminnassa sen vaikuttavana osana
7. MTK Häme on kiinnostava ja motivoiva yhteisö luottamus- ja toimihenkilöille

MTK Hämeeseen kuuluu 31 yhteisöjäsentä: 23 MTK-yhdistystä, yksi metsänhoitoyhdistys, kolme meijeriosuuskuntaa, kolme lihaosuuskuntaa ja yksi vakuutusyhtiö.
Liiton alueen MTK-yhdistyksissä oli vuoden 2018 lopussa 3708 jäsentilaa. Kaikkiaan maksaneita jäseniä, henkilö- ja perheenjäsenet mukaan lukien, oli yhteensä 9401.

MTK Häme on 14 alueellisesta MTK-liitosta jäsenmäärältään viidenneksi suurin.