MTK Häme​​​​​​​​​​​​​​

MTK Hämeeseen kuuluu on lähes 10000 jäsentä. Alueella toimii 23 MTK-yhdistystä, joihin nämä maanviljelijät, metsänomistajat ja maaseutuyrittäjät ovat järjestäytyneet paikallisesti.

 

TÄSTÄ pääset Velloon!

Tästä aukeaa tarkemmat tiedot kärrystä!

 

Liitot ja yhdistykset toimivat


MTK-liitot ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.


MTK-liitto valvoo maakuntatasolla


Maataloustuottajien liitto vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus. Jäsen voi olla yhteydessä liiton luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Hän voi vaikuttaa päätöksentekoon tuomalla esiin omat näkemyksensä.


MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla


Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.


Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa


Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta.
​​​​​​​
Lisäksi jäsenet saavat neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa (esim. Asianajorengas), sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Maanomistajien Arviointikeskuksen palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.


Yhteisöllisyyttä tapahtumissa


Jäsenyys hyödyttää ammatillisesti, mutta se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. Erilaisilla tapahtumilla ja perinteillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja järjestöhengen luojina.
 

​​​​

Puolenpitoa ja yhdessäoloa

 

MTK Häme ry

Visio

Elinkeinomme ovat kannattavia ja arvostettuja. Liitto, yhdistykset ja jäsenet ovat yhdessä merkittävä ja osaava markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja alueella.

Toiminta-ajatus

Etujärjestö MTK:n osana liitto huolehtii jäsentensä taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja yksityisomaisuuden suojasta sekä edistää maaseutuvarallisuuden kestävää käyttöä ja hoitoa.

Päämäärät​​​​​​​

1. Markkinaedunvalvonta

2. Ympäristö- ja maapolitiikka

3. Muu edunvalvonta

4. Viestintä

5. Yhdistystoiminnan kehittäminen

6. Jäsenyys ja sen hoito

7. Nuorten aktivointi

8. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä

 

MTK Hämeeseen kuului vuoden 2018 lopussa 32 yhteisöjäsentä: 23 MTK-yhdistystä, kaksi metsänhoitoyhdistystä, kolme meijeriosuuskuntaa, kolme lihaosuuskuntaa ja yksi vakuutusyhtiö.
Liiton alueen MTK-yhdistyksissä oli vuoden 2018 lopussa 3708 jäsentilaa. Kaikkiaan maksaneita jäseniä, henkilö- ja perheenjäsenet mukaan lukien, oli yhteensä 9401.

MTK Häme on 14 alueellisesta MTK-liitosta jäsenmäärältään viidenneksi suurin.

 

Tietoja MTK Hämeen jäsenviestinnästä​​​​​​​

Osana etujärjestö MTK:ta haluamme antaa jäsenille ajantasaista tietoa maaseudun elinkeinoihin ja järjestön toimintaan liittyen.

Lähetämme jäsenille uutiskirjeen sähköpostitse yleensä 5-10 kertaa vuodessa. Lisäksi lähetämme aika ajoin koosteen jäseniämme koskevista tapahtumista.

Jollet halua säännöllistä uutiskirjettämme ja tapahtumakoostetta, päivitä tietosi MTK:n jäsensivuilla.

Uutis- ja tapahtumakirjeiden ohella lähetämme erityistilanteissa sähköpostia kaikille Hämeen alueen MTK-jäsenille.Tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi kutsu vain jäsenille tarkoitettuun tilaisuuteen.

 

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan uutiskirjeitämme.

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan tapahtumakirjeitämme.

Kasvua Hämeessä -ohjelma

Kasvua Hämeessä on maa- ja elintarviketalouden teemaohjelma, joka tähtää tavoitteissaan ja toiminnassaan alan yritysten toimintaedellytysten merkittävään kehittymiseen Hämeessä.

Ohjelmaa toteutetaan Kanta- ja Päijät-Hämeessä usean eri toimijan yhteistyönä vuosina 2015-2020. 

Ohjelmasta lisää:

Kasvua Hämeessä - nettisivut

Kasvua Hämeessä - blogi

Facebookissa

Twitterissä

​​​​​​​