Edunvalvonta

 

MTK Hämeessä tapahtuu. Osallistu ja vaikuta päätöksentekoon!

Liiton johtokunta kokoustaa n. 10 kertaa vuodessa. Oheiseen taulukkoon on kerätty kuluvan vuoden varmat kokouspäivät mahdollisine aiheineen. Haluatko vaikuttaa? Ole yhteydessä johtokunnan jäseniin ja voit saada asiasi johtokunnan käsittelyyn. Johtokunnan yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Johtokunnan kokouskoosteet 2022:
2/2022: maatalouden kannattavuuskriisi ja ilmastokumppanuus -hanke

Liitot ja yhdistykset toimivat

MTK-liitot ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.


MTK-liitto valvoo maakuntatasolla

Maataloustuottajien liitto vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus. Jäsen voi olla yhteydessä liiton luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Hän voi vaikuttaa päätöksentekoon tuomalla esiin omat näkemyksensä.


MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla

Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.