null MTK Hämeen kirjelmä ministeri Lepälle peurakannan kasvuun liittyen

Lausunto

MTK Hämeen kirjelmä ministeri Lepälle peurakannan kasvuun liittyen

12.7.2021

MTK Hämeen johtokunta käsitteli 7.7.2021 pitämässään kokouksessa valkohäntäpeuran kannan kasvua ja siitä aiheutuvia taloudellisia vahinkoja maatalouselinkeinolle sekä liikenteelle. Valkohäntäpeuratiheitä alueita on liittomme toimialueella erityisesti Urjalan ja Lopen riistahoitoyhdistysten alueella, joissa kanta-arviot ovat 56-67,1 välillä. Lisäksi kauden 2020-2021 kanta-arvioiden perusteella yli 22 peuran tiheyttä 1000 hehtaarilla on viiden muun riistahoitoyhdistyksen alueella.

Valkohäntäpeuratilanne on vaikeutunut jatkuvasti ja kanta on kaksinkertaistunut noin 10 vuodessa. Vaikka metsästyksen saalismääriä on lisätty, niin kanta on kasvanut toimialueellamme siitä huolimatta, edellisenä vuonna keskimäärin 14 prosenttia, paikallisesti jopa 40 %. Maaliskuussa asetettuihin riistaneuvoston kantatavoitteisiin nähden määrät ovat Hämeessä paikoin jopa 5-kertaisia. Paikoin tilanne on tulehtunut ja johtanut siihen, että maanomistajat ovat irtisanoneet vuokrasopimuksiaan metsästäjien kanssa, mikä pahentaa tilannetta entisestään.

MTK Hämeen johtokunta esittää, että peuratiheillä alueilla tulisi sallia poikkeuskeinot määräaikaisesti ja kokeilla niiden vaikutuksia kannanleikkaukseen. Lainsäädäntöä tulisi kehittää muun muassa vapauttamalla peuran metsästys ongelma-alueilla luvanvaraisuudesta, samoin vasat voisi vapauttaa luvanvaraisuudesta kokonaan. Vastaavasti kaatoluvan minimialue tulisi pudottaa nykyisestä 500 hehtaarista 100 hehtaariin.

Riistahallinnon ohjausta tulisi tehostaa ja lisätä peuratiheillä alueilla kaatolupamääriä merkittävästi, noin kolmannes. Kannan pienennys tulisi olla vähintään 20 % vuodessa. Lisäksi kanta-arvioinnin ja lupapäätösprosessien aikataulutus tulisi laittaa kuntoon. Jatkossa kannan arviot tulisi tehdä ensin ja vasta sitten päätökset lupien määrästä. Riistaneuvostoissa epäsuhta maanomistaja- ja metsästäjäedustusten välillä tulisi saada tasapainoisemmaksi.

Omalta osaltamme olemme sitoutuneita lisäämään maanomistajien ja metsästäjien välistä keskusteluyhteyttä sekä kehittämään pitkäjänteisiesti toimintatapoja peurakannan kasvun taittamiseksi hyvässä yhteistyössä metsästysseurojen ja maanomistajien välillä.

 

Hämeenlinnassa 8.7.2021

Lassi-Antti Haarala, puheenjohtaja
Päivi Rönni, toiminnanjohtaja