null Eteläisten liittojen maitovaliokunnan kannanotto akuuttiin tilanteeseen

Tiedote

Eteläisten liittojen maitovaliokunnan kannanotto akuuttiin tilanteeseen

22.3.2022

Eteläisten tuottajaliittojen maitovaliokunta vaatii toimia valkuaiskasvien ja rehuviljojen kylvöalan kasvattamiseksi

Eteläisten tuottajaliittojen maitovaliokunta etsi 18.3.22 kokouksessaan ratkaisuja kustannuskriisin selättämiseksi. Valiokunta tiedostaa, että ruoantuottajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan turvaamaan maamme huoltovarmuutta. Tähän tarvitaan kuitenkin useita kannattavuutta parantavia toimia. Hallituksen päättämä 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketti voi olla vain osa ratkaisua. Jatkossa lääke tulee löytyä markkinoilta, missä ruokaketjun eri osapuolten on kannettava paremmin vastuunsa.

Valiokunta pitää välttämättömänä valkuiskasvien ja rehuviljan viljelyalan kasvattamista edellisvuosiin nähden. Nyt jos koskaan tarvitaan huippusato, jotta maitotiloilla on mahdollista selviytyä seuraavan talven yli. Tähän pitää hallituksen löytää keinot huoltovarmuuspaketin keinoilla. Valkuaisomavaraisuuden kasvattaminen nähdään tarpelliseksi myös pitkällä aikavälillä. Maitotilojen ja kasvinviljelytilojen yhteistyön lisääminen nähdään toivottavana ja tervetulleena asiana rehun riittävyyden varmistamiseksi.

Valiokunta näkee tässä tilanteessa tarpeelliseksi myös karjanlannan käytön hehtaarikohtaisten enimmäisravinnemäärien väliaikaisen korottamisen tulevalle kasvukaudelle. Lannoitteiden ja polttoaineiden ollessa ennätyskalliita, tulee mahdollistaa hyvien satojen tavoittelu optimoimalla karjanlannan levitystä tarkoituksenmukaisemmaksi.

Lisätietoja:
Valiokunnan pj. Esko Yli-Pärri, puh. 040 831 5087 sekä varapj. Matti Unnaslahti, puh. 0400 614955