null MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunnan julkilausuma eläinpalkkiojärjestelmästä

Tiedote

MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunnan julkilausuma eläinpalkkiojärjestelmästä

13.1.2022

Euroopan komissio vaatii Suomessa käytössä olevaan eläinpalkkiojärjestelmään muutoksia järjestelmään kohdistetun tarkastuksen seurauksena. Käytännön toimeenpanoon nyt esitetyllä aikataululla tehtävät muutokset ovat kohtuuttomia; viljelijät ovat jääneet käytännössä ilman keinoja sopeutua tukien muutoksiin.

Muutoksilla olisi vaikutusta etenkin tilojen väliseen eläinkauppaan varsinkin eri tukialueiden välillä. Pelkona on myös, että tieto tukihausta ei ehdi välittyä laajasti viljelijöille, mikä johtaisi merkittäviin tukimenetyksiin. Nyt esitetyt muutokset eivät pelkästään heikennä kotimaisen naudanlihan omavaraisuutta vaan vaarantavat kotimaisen lihanjalostuksen jatkoa sekä kerrannaisvaikutuksineen Suomen kansantaloutta.

Eteläisen Suomen lihantuottajat pitävät nyt esitettyä muutosta sekä aikataulullisesti että käytännön tuotannon kannalta ongelmallisena, ja taloudellisilta vaikutuksiltaan dramaattisena vallitsevassa kustannuskriisissä. Näin ollen MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunta vaatii, että vuodelle 2022 suunnitellun eläinpalkkiouudistuksen toimeenpanossa otetaan vähintään vuoden aikalisä. 

Tuottajajärjestö (MTK) on tuonut selvästi esiin jo aiemmin aikalisän tarpeen. Lisäksi uudistukseen pyrittiin vaikuttamaan jo uudistuksen valmistelun alkuvaiheessa, jotta muutokset olisivat viljelijöiden kannalta järkeviä. Komission tarkastuksen myötä tuottajien esittämät näkökannat ovat unohtuneet. 

Lähtökohtaisesti nykyiseen rekisteriin perustuvaan palkkiojärjestelmään viljelijät ovat olleet tyytyväisiä. Komission vaatimilla muutoksilla on kohtalokkaita vaikutuksia eläinpalkkioihin muun muassa tammi-helmikuulle ajoittuvan hakuajan vuoksi, jolloin palkkioita ei kerry. Eri vuodenaikoina syntyneet eläimet ovat erilaisessa asemassa palkkioiden kerryttämisen näkökulmasta. Muitakin yksityiskohtia on yhä viljelijänäkökulmasta avoinna. Muutos on paitsi erittäin ongelmallinen viljelijöille lähtökohtaisesti aiheuttaen erittäin merkittäviä taloudellisia sekä markkinavaikutuksia, tulee se myös aikataulullisesti liian nopeasti. Lihavaliokunta vaatiikin tarkempaa analyysiä muutosten vaikutuksista.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Rönni, paivi.ronni[ ät ] mtk.fi, puh. 040 563 4074